Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Nie zdążyłeś wysiać międzyplonu do 20 sierpnia? Jakie grożą kary i co zrobić żeby ich uniknąć!

Obrazek

Warunki polowe w niektórych regionach kraju były w tym roku trudne. Nie każdy zdążył wysiać zadeklarowane we wniosku o płatności bezpośrednie międzyplony. KRIR zaapelowała do resortu rolnictwa, aby ten wydłużył termin możliwego wysiewu międzyplonu do 4 września 2021 r. oraz utrzymania go na polu przez 8 tygodni. 

Dorota Kolasińska25 sierpnia 2021, 10:42

Co do zasady, reguły dotyczące siewu międzyplonów są następujące – mieszankę należy wysiać w terminie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do dnia 1 października – w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego – w przypadku międzyplonu ozimego. Niestety w wielu rejonach kraju niemożliwy był wjazd na pole, aby przeprowadzić żniwa, zboża wylegały, tym bardziej zabiegi przedsiewne były trudne do przeprowadzenia, a wody było na tyle dużo, że istniało ryzyko, że maszyny ugrzęzną w błocie.

W odpowiedzi na wniosek Izby, resort odpowiedział, że nie ma możliwości wydłużenia terminu, gdyż wymogi zostały zatwierdzone przez KE na etapie tworzenia PROW 2014-2020.

– Wymogi w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego były przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską (KE), podczas których KE przywiązywała szczególną wagę do zwiększenia poziomu ich ambicji i ich silniejszego ukierunkowania na presje środowiskowe. Wymogi te zostały zawarte w PROW 2014-2020, zatwierdzonym decyzją KE w grudniu 2014 r. – informuje resort rolnictwa.

Jakie grożą sankcje?

 

Jeśli nie udało się przeprowadzić siewu do 20 sierpnia na rolnika może być nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności. Jednak resort zaznacza, że jeśli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (musi o tym poinformować kierownika biura powiatowego w terminie 15 dni od wystąpienia zjawiska i dołączyć dowody). Sprawy są rozpatrywane indywidualnie.

Jednak jeżeli kierownik biura uzna, że faktycznie na danym polu wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności, to rolnik nie otrzyma kary, ale płatności będą pomniejszone o kwotę wsparcia w ramach płatności bezpośrednich za daną uprawę. Co do zasady płatności bezpośrednie mają po części pokryć koszty przygotowania pola do danej uprawy – jeśli nie udało nam się wjechać w pole, to jest jednoznaczne, że pole nie zostało obsiane i płatność się nie należy. 

Zatem co rolnik, który nie zdążył wysiać międzyplonu do 20 sierpnia może zrobić?

Otóż ministerstwo podaje kilka rozwiązań:

 

  • rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać do 1 października (gatunku rośliny lub zmiany działki gdzie ma być zlokalizowany EFA).

Należy pamiętać, że EFA nie może być mniejsze niż 5% powierzchni gruntów ornych. O zmianach należy poinformować ARiMR (kierownika oddziału).

 

  • jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2021 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Co można wysiać jako międzyplon?

Międzyplony ścierniskowe stanowią jedną z możliwości realizacji wymogu utrzymania obszarów proekologicznych (EFA1) w ramach zazielenienia.

W ramach realizacji EFA można wysiewać zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie, w ramach zazielenienia przepisy nie określają udziału procentowego ww. mieszanek. Ponadto mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

 

oprac. dkol na podst. KRIR

fot. KolasińskaPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)