Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Niewykorzystane środki z PROW zostaną przeznaczone na wsparcie bezpośrednie dla rolników?

Obrazek

Polska prowadzi rozmowy z Komisją Europejska, aby niewykorzystane wciąż środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczyć na wsparcie bezpośrednie dla rolników. Ile zostało tych funduszy? Okazuje się, że wciąż bardzo dużo. Do wydania jest ponad 22 mld zł. 

wk16 kwietnia 2020, 09:45

Interpelację poselską dotyczącą stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożyli posłowie Dorota Niedziela i Kazimierza Plocke. W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w 2019 r. ogółem w ramach PROW 2014-2020 zawarto ponad 665 tys. umów i wydano decyzji na kwotę 9,22 mld zł. Z czego ponad 627 tys. decyzji dotyczyło działań środowiskowych oraz ok. 34 tys. umów oraz decyzji w ramach działań inwestycyjnych i premiowych.

Z przesłanych danych wynika, że zainteresowanie niektórymi programami jest minimalne. Na przykład w działaniu „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” złożono 52 wnioski a w działaniu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”  złożono 119 wniosków. 


Tak wygląda szczegółowy wykaz zawartych umów i wydanych decyzji w zeszłym roku  w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia PROW 2014-2020:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych” – 14 319 umów na kwotę 2,56 mld zł;
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”  28 decyzji na kwotę 117 tys. zł.
 • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”- 1 497 umów na kwotę 109 mln zł;
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”- 327 umów na kwotę 1,25 mld zł;
 • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – 1 545 umów na kwotę 98,3 mln zł;
 • Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” 132 decyzje na kwotę ok. 49 tys. zł.
 • Premie dla młodych rolników” – 4 082 decyzje na kwotę 447,8 mln zł;
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – 1 194 decyzje na kwotę 119,4 mln zł;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw” – 11 023 decyzje na kwotę 661,4 mln zł;
 • Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – 4 496 decyzji na kwotę 16,5 mln zł;
 • Działanie rolno-środowiskowe” – 64 422 decyzje na kwotę 1,19 mld zł;
 • Rolnictwo ekologiczne” – 18 639 decyzji na kwotę 251,4 mln zł;
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” – 539 517 decyzji na kwotę 922,1 mln zł;
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 2 914 umów na kwotę 285,9 mln zł.


Ile pieniędzy zostało?

Do 31 grudnia 2019 r. wsparcie z PROW 2014-2020 otrzymało 1 064 784 beneficjentów, którzy otrzymali 23,8 mld zł. Do końca 2019 r. zakontraktowano 62,3% dostępnych środków PROW 2014- 2020, zaś wypłacono 41% alokacji Programu.

Biorąc pod uwagę, że wydanych decyzji (bez realizacji przelewu) jest na kwotę 36,5 mld zł, to wciąż do wydania jest blisko 22,1 mld zł, co stanowi ok. 37,7% dostępnych środków.


Czy zdążymy wszystko wydać?

Posłowie D. Niedziela oraz K. Plocke zadali pytanie jak MRiRW ocenia stan realizacji działań finansowanych w ramach PROW 2014-2020 i czy jest zadowolony z efektów pracy ARiMR. W odpowiedzi wiceminister Szymon Giżyński odpisał, że: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało, wspólnie z ARiMR harmonogram obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla instrumentów inwestycyjnych i premiowych. Dane przekazywane są przez ARiMR w cyklach cotygodniowych, zaś harmonogram obsługi wniosków o przyznanie pomocy jest systematycznie uzupełniany o kolejne instrumenty wsparcia, dla których zbliża się termin na rozpatrzenie wniosków. Wprowadzenie powyższego harmonogramu przyczyniło się do poprawy stanu kontraktacji wniosków obsługiwanych przez ARiMR. Obecnie rozpatrzone są niemal wszystkie wnioski dla których upłynął termin na zawarcie umowy czy wydanie decyzji. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)