Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Nowe wsparcie finansowe z PROW dla hodowców

Obrazek

„Zarządzanie ryzykiem” tak będzie nazywało się nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Hodowcy drobiu, bydła lub świń będą mogli skorzystać z możliwości dofinansowania ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód w hodowli. Rząd zamierza przeznaczyć na ten cel 108 mln zł.

wk3 stycznia 2022, 15:05

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Szansa dla hodowców

Zgodnie z obecnie obowiązującym w Polsce systemem możliwe jest stosowanie dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia zwierząt w wysokości 65 % składki w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności, na skutek wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych. Nie są objęte dotacjami składki ubezpieczenia od ryzyka  straty dochodów w produkcji zwierzęcej spowodowanych wystąpieniem choroby zwierząt wywołanych  Salmonellą.

- W projekcie rozporządzenia proponuje się  refundację 70 % składki ubezpieczenia  od ryzyka strat w dochodach w produkcji drobiu, bydła lub świń  spowodowanych wystąpieniem Salmonelli oraz przyczyni się do  podnoszenia świadomości i odpowiedzialności u hodowców w zakresie konieczności stosowania działań bioasekuracyjnych i naprawczych zapobiegających  rozprzestrzenianiu się salmonellozy wśród zwierząt. Wymogi w zakresie bioasekuracji stawiane przez zakłady ubezpieczeń producentom umożliwią zmniejszenie zagrożenia wystąpienia tej choroby. Jednoczenie zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu wsparcia – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zakład ubezpieczeń będzie odpowiadał za szkody wynoszące powyżej 20% sumy ubezpieczenia.

Jakie warunki pomocy?

Pomoc może być przyznana producentowi rolnemu, który w umowie ubezpieczenia ubezpieczy od strat dochodów spowodowanych Salmonellą:

1) co najmniej 1000 szt. kurcząt rzeźnych lub

2) co najmniej 1000 szt. gęsi rzeźnych, lub

3) co najmniej 1000 szt. indyków rzeźnych, lub

4) co najmniej 1000 szt. drobiu nieśnego, lub

5) co najmniej 4 krowy, lub

6) co najmniej 14 świń.

Preferencyjnym ubezpieczeniem nie będzie objęty chów kaczek, gdyż ten gatunek nie choruje na Salmonellę. Ale jednocześnie zakłada się, że ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia strat spowodowanych Salmonellozą u bydła lub świń będzie sporadyczne.

Terminy i wnioski

Warunkiem wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu wystąpienia ogniska Salmonelli będzie potwierdzenie wystąpienia ogniska przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pomoc będzie wypłacana przez Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 14 dni od dnia wydania przez kierownika biura powiatowego Agencji decyzji o przyznaniu pomocy na rachunek hodowcy. Decyzję o przyznaniu pomocy kierownik biura powiatowego Agencji będzie zobowiązany do wydania w okresie 2 miesięcy od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane przez Prezesa Agencji dwa razy w roku na 14 dni.

Niebezpieczna choroba

Salmonelloza jest zakaźną i zaraźliwą, bakteryjną chorobą wszystkich gatunków zwierząt i człowieka. Jej głównym rezerwuarem są zwierzęta rzeźne (drób, świnie, bydło). Jest to jedna z chorób, która ze zwierząt może przenosić się na człowieka. Człowiek może zakazić się salmonellą poprzez spożycie produktów żywnościowych pochodzących od zwierząt zakażonych.
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)