Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Obowiązek stosowania podzielonej płatności

Obrazek

Pytanie: Dostałem z mleczarni informację o tym, że płatność za mleko będzie wypłacana z użyciem split payment. Czy faktycznie mleczarnia musi korzystać w tej sytuacji z płatności podzielonej?

29 grudnia 2019, 12:00
Odpowiedź: Już od kilku miesięcy media rozwodziły się o wprowadzeniu obowiązkowego split payment. Wśród podatników faktycznie narastało przekonanie o owej obowiązkowości, co rodziło liczne spekulacje i obawy. Pod koniec października dochodziły do nas sygnały, że np. niektóre mleczarnie informują rolników o wprowadzeniu obowiązkowej podzielonej płatności dla mleka i to w sytuacji, gdy mleczarnia jest upoważniona przez rolnika (dostawcę) do wystawiania faktur w jego imieniu. Jednak faktycznie ta obowiązkowość nie dotyczy wszystkich transakcji: wartość takiej transakcji przekracza 15 tys. zł i zakup dotyczy towarów (usług) wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Jednak mleko surowe (i inne podstawowe surowce i produkty rolnicze) nie jest wymienione w załączniku nr 15. Oznacza to, że mleczarnia nie ma obowiązku oznaczyć faktury zakupowej zapisem o podzielonej płatności, a także nie ma obowiązku zastosowania podzielonego przelewu należności na dwa konta sprzedawcy (netto i VAT).

Jednak brak obowiązku stosowania podzielonej płatności (dla towarów niewymienionych w załączniku 15) nie oznacza, że np. mleczarnia albo ubojnia nie mają prawa do stosowania split payment – takie prawo jest powszechne i przysługuje wyłącznie nabywcy, wg jego suwerennej decyzji, już od połowy 2018 r. Sprzedawca (dostawca) nie ma żadnego wpływu na wybór przez nabywcę metody podzielonej formy płatności za nabyte towary, poza wymienionymi w załączniku 15. Dlaczego więc rolnik będzie się coraz częściej spotykał z podzieloną płatnością? Można to tłumaczyć chęcią zabezpieczenia się odbiorcy przed ewentualnymi sankcjami z tytułu tzw. solidarnej odpowiedzialności w podatku VAT, ponieważ split payment  podnosi bezpieczeństwo prawne obrotu VAT, w szczególności dla nabywcy. Może to też być uznane jako działanie o charakterze złośliwym lub wręcz wymuszającym na dostawcy niekorzystne warunki umowy – w takim przypadku groźba zastosowania przez nabywcę split payment, przy świadomości ograniczonego dostępu dostawcy do środków na subkoncie VAT, może skutkować wymuszeniem np. obniżki ceny. Takie działania mogą być szczególnie dotkliwe przy dużych dostawach jednostkowych, np. zboża, żywca, mleka.

Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)