Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

E-wniosek o dopłaty 2018 - ułatwienia dla mniejszych gospodarstw

Obrazek

Jest już przesądzone, że w tym roku wszyscy rolnicy będą obowiązkowo składać wnioski o dopłaty bezpośrednie przez Internet. Mniejsi rolnicy mogą jednak zamiast wniosku złożyć oświadczenie, na podstawie którego Agencja wypłaci takie same dopłaty jak w 2017 roku.

Grzegorz Ignaczewski23 stycznia 2018, 14:48
W tym roku ma być prościej, dlatego Agencja chce ułatwić życie szczególnie mniejszym rolnikom. W przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, czyli w 2018 roku rolnik uprawia taką samą powierzchnię gruntów i ubiega się o te same dopłaty, może zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Skuteczne złożenie Oświadczenia będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który w 2017 roku deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Oświadczenia nie będzie mógł złożyć rolnik, który ubiegał się w 2017 roku o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku będzie można złożyć w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu, który ARiMR udostępni na swojej stronie. Wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku będzie to oświadczenie w wersji papierowej, które trzeba będzie złożyć do biura powiatowego Agencji.

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu, co oznacza, że dokument złożony po terminie Agencja pozostawi bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpią jednak zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, trzeba będzie złożyć  zmianę do wniosku, na co rolnik będzie miał czas do 31 maja 2018 r.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, któremu nie przysługuje takie prawo (nie spełnia wymogów ustawowych) lub w oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W takim przypadku rolnik ma prawo, a wręcz powinien, złożyć normalny wniosek o przyznanie płatności na rok 2018. ARiMR zapewnia więc, że takie postanowienia będą wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.

Agencja szacuje, że z tej możliwości skorzystać może 300 – 500 tys. wnioskodawców, co oczywiście znacznie uprościłoby Agencji rozpatrywanie tegorocznych podań.

oprac. gi na podstawie danych ARiMR


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)