Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pełna emerytura z KRUS bez pozbywania się pola?

Rolnicza „Solidarność” i Krajowa Rada Izb Rolniczych postulują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zmiana ta miałaby dotyczyć zniesienia obowiązku zaprzestania prowadzenia produkcji rolniczej, a więc przekazania go następcy, jego sprzedaży lub oddania go w dzierżawę na 10 lat, aby otrzymać pełną emeryturę.

Andrzej Sawa29 maja 2020, 05:24

W lutym br. NSZZ RI „Solidarność” przekazało Prezydentowi projekt nowelizacji ustawy w tym kierunku w lutym br. Wcześniej podobne zapisy znalazły się w sierpniu 2017 r. podczas procedowania ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych.

Zdaniem Związku, obecny przepisy dyskryminują rolników, „gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą” – czytamy w piśmie jego przewodniczącej Teresę Hałas.

KRIR w swoim stanowisku do Prezydenta użył podobnych argumentów, powołując się również na drobnych przedsiębiorców, np. fryzjerów czy szewców, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego, nabywają prawa do emerytury i nadal mogą prowadzić swoje warsztaty pracy.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska odpowiedziała pisemnie w tej sprawie. Przyznała, że ewentualne zmiany w tym zakresie oznaczały będą przemodelowanie obecnego systemu ubezpieczeń społecznych.

– Wstępne wnioski wskazują na konieczność uwzględnienia w rozważaniach odnośnie ich wpływu na cały system ubezpieczeń społecznych – czytamy w jej piśmie.

Należy przyznać, że jest to stanowisko bardzo ogólne. Ale kampania prezydencka dopiero się rozpędza. Może w jej trakcie wyjdą jakieś konkrety…

as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)