Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Podatek VAT od rozliczeń za prąd w gospodarstwie

Obrazek

Pytanie: Jestem podatnikiem czynnym podatku VAT od sierpnia 2018 roku, zajmuję się produkcją mleka. W związku z tym zainstalowałem osobny licznik energii elektrycznej w oborze, w taryfie C12. Nieopatrznie zgodziłem się na rozliczenie prognozowane w okresie 6 miesięcy. W październiku otrzymałem fakturę VAT rozliczeniową za okres VIII–IX 2018 oraz prognozę do końca marca 2019 r. z kwotami brutto płatnymi co miesiąc. Jak mam rozliczać VAT od takich rozliczeń?

11 grudnia 2018, 08:53
Odpowiedź: Co do zasady prawo do rozliczenia (odliczenia) VAT przysługuje, jeżeli poniesiony koszt ma ścisły związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, a wydatek jest dokumentowany fakturą albo innym dokumentem spełniającym wymogi faktury, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a i b tiret drugie ustawy o VAT). Ponieważ Czytelnik nie opisuje, jak wygląda owa „prognoza”, można założyć, że nie jest to faktura w rozumieniu ustawy o VAT. Zatem obecnie Czytelnik otrzymał tylko fakturę rozliczeniową, która daje mu prawo do rozliczenia (odliczenia) VAT. Przez następne 6 miesięcy będzie dokonywał wpłaty miesięczne, zgodnie z rozliczeniem, ale nie będzie (prawdopodobnie) otrzymywał miesięcznych faktur VAT.

Zatem aż do marca 2019 roku nie będzie miał prawa do miesięcznego odliczania VAT naliczonego od poszczególnych wpłat. Dopiero w kwietniu 2019 r., po upływie okresu rozliczeniowego, otrzyma fakturę rozliczeniową, która da mu prawo do odliczenia VAT od łącznie wszystkich wpłaconych w okresie rozliczeniowym zaliczek.

Z punktu widzenia płynności finansowej takiego podatnika czynnego należy rozważyć wystąpienie do zakładu energetycznego  o zmianę zasad rozliczeń na tzw. system odczytu miesięcznego, co spowoduje wystawienie przez dostawcę każdorazowo faktury VAT – jednak, najczęściej wiąże się to z dodatkową opłatą taryfową [patrz: interpelacja nr 26738 do MF w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od faktur za media].
Roman Włodarz
Fot. Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)