Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Podatek VAT od zakupu maszyn - lepiej w Polsce czy za granicą?

Pytanie: Jestem rolnikiem ryczałtowym. Siedem lat temu sprowadziłem z Niemiec ciągnik jako podatnik VAT UE. Nie zapłaciłem wtedy żadnego podatku VAT w Niemczech ani w Polsce. Po dwóch latach wyrejestrowałem się i od tej pory nie dokonywałem zakupów maszyn za granicą. Obecnie chciałbym sprowadzić maszyny używane za ok. 200 tys. zł. Czy muszę ponownie rejestrować się jako podatnik VAT UE i czy jest możliwe teraz uniknięcie zapłaty podatku VAT od takich zakupów?

6 kwietnia 2019, 12:00

Odpowiedź: Z braku informacji szczegółowych możemy tylko wyrazić zdziwienie, że Czytelnikowi „udało” się przed laty uniknąć zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – z pewnością zaś ta sprawa już uległa przedawnieniu (5lat). Generalną zasadą VAT w UE jest brak możliwości unikania opodatkowania. Oznacza to, że niezależnie od miejsca nabycia towaru na terenie UE, gdzieś należny podatek VAT musi być zapłacony.

Ponieważ nasz Czytelnik jest rolnikiem ryczałtowym, może teoretycznie występować przy zakupie towarów na terenie UE jako zwykły konsument lub jako podatnik czynny VAT UE. Na podstawie art. 10 ustawy o VAT zakupy dokonywane przez rolnika ryczałtowego na potrzeby prowadzonej przez niego działalności rolniczej do wartości 50 tys. zł w trakcie roku podatkowego nie są traktowane jako WNT, zatem w tym przypadku rolnik ryczałtowy występuje w obrocie jako „zwykły” konsument i płaci VAT w kraju zbywcy. Po przekroczeniu tej kwoty rolnik ryczałtowy z mocy prawa (art. 97) ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT UE i od tego momentu każdy jego zakup na cele prowadzonej działalności rolniczej podlega WNT, a opodatkowanie VAT występuje w kraju nabywcy.

W takim przypadku rolnik ryczałtowy nabywa maszyny za granicą, po okazaniu zaświadczenia o nadaniu NIP UE, na podstawie faktury ze stawką VAT „0%”. Zgodnie z art. 20 ust. 5 obowiązek podatkowy przy WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika VAT, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Zatem nasz rolnik powinien po zakupie sporządzić dokument wewnętrzny na którym nalicza „sam sobie” 23% VAT, a następnie powinien w terminie złożyć deklarację VAT-7 i zapłacić VAT do US. Oczywiście rozliczenie lub zwrot VAT w takim przypadku nie jest możliwe. Dodatkowym obowiązkiem jest sporządzanie kwartalnej informacji podsumowującej przez co najmniej 2 lata od daty ostatniego WNT.


Tak więc nasz Czytelnik musi dla planowanych zakupów ponownie zarejestrować się jako podatnik VAT UE. Alternatywą jest rezygnacja ze zwolnienia i przejście na VAT w gospodarstwie, co spowoduje, że już dla jakiegokolwiek WNT trzeba się posługiwać NIP UE, ale za to mamy prawo do pełnego rozliczenia VAT od WNT.

Roman Włodarz
Fot. Beba

pobierz mobilną aplikację top agrar PolskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)