Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pół hektara stawu bez pozwolenia na budowę

Obrazek

Na ostatniej prostej realizacji obecnego PROW rząd zdecydował się wprowadzić wiele zmian nie tylko w przepisach dotyczących samego programu, ale i w kilku innych ustawach, mających przyspieszyć i usprawnić realizację inwestycji z unijnym dofinansowaniem. Ważną i korzystną dla rolników zmianę zaplanowano w ustawie Prawo budowlane. 

Grzegorz Ignaczewski30 lipca 2021, 12:05
Otóż proponuje się, aby budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni do 5000 m2 (0,5 ha) i głębokości nieprzekraczającej 3 metrów, położonych w całości na gruntach rolnych, nie wymagała pozwolenia na budowę (dotychczas było to ograniczone do 1000 m2). Takie inwestycje mają być realizowane jedynie na zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Co więcej, wykonanie takiego stawu, który nie będzie napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego inwestor jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, na który inwestor ma uprzednią, pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem, ma być zwolnione również z konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (ale będzie wymagane zgłoszenie do nadzoru wodnego). Nie wiadomo tylko, jak będzie ustalany ów zasięg oddziaływania i czy na tę okoliczność będą potrzebne jakieś dokumenty.

Obie te zmiany mają ułatwić realizację takich inwestycji, także dofinansowywanych w ramach funduszy z PROW. Przypomnijmy, że w „Modernizacji gospodarstw” wydzielono specjalny obszar wsparcia dla nawodnień rolniczych, jednak ze względu na skomplikowane procedury związane z uzyskiwaniem koniecznych pozwoleń, bardzo mało rolników z tej pomocy korzysta (złożono prawie 2 tys. wniosków, ale podpisano od końca maja br. jedynie 191 umów).

Po wejściu zmian budowa takiego zbiornika czy stawu powinna być znacznie prostsza, a jednocześnie poprzez obowiązek wcześniejszego zgłoszenia inwestycji organy nadzoru budowlanego wciąż będą miały kontrolę nad ich realizacją.


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)