Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc dla grup producentów – wciąż wiele wątpliwości

Obrazek

Po naszych publikacjach o problemach grup producentów z uzyskaniem uznania i pomocy  z PROW do naszej redakcji napłynęło wiele pytań dotyczących funkcjonowania grup. Oto kolejne z nich.

Grzegorz Ignaczewski7 sierpnia 2018, 14:37
Pytanie: Jeden z członków nowo powstałej grupy należał wcześniej do grupy utworzonej dla tego samego produktu, która co prawda otrzymała zaliczkę z PROW 2007–2013, ale ostatecznie została rozwiązana i zwróciła ją w całości do ARiMR. Czy teraz nie będzie to przeszkodą w uznaniu grupy?
Odpowiedź: Nie, nie będzie. Choć wszyscy przekazane grupie środki nazywamy „zaliczką”, to de facto było i jest to „finansowanie wyprzedzające”, z którym mamy do czynienia w obu perspektywach finansowych – 2007–2013 i 2014–2020. Nie stanowi ono pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nie ma to natomiast nic wspólnego – wbrew powtarzającym się twierdzeniom – ze źródłami pochodzenia środków finansowych (budżet państwa).
Warto zauważyć, że ew. problem pojawiłby się nie na etapie uznawania grupy, ale dopiero przyznawania pomocy finansowej w ramach PROW 2014–2020.
Przy ocenie sytuacji prawnej takiego członka zalecamy daleko idącą ostrożność. W pierwszej kolejności sprawdzenie, czy ew. pomoc nie tylko została przyznana, ale i wypłacona, czy mieści się w katalogu rodzajów pomocy wymienionych w rozporządzeniu itd.
Przywołany powyżej przepis rozporządzenia budzi na tyle poważne wątpliwości interpretacyjne, że zasadnym jest występowanie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o interpretację przepisu dla konkretnego stanu faktycznego.

Masz pytanie – zadzwoń! 
Specjalnie dla naszych Czytelników zainteresowanych tematyką grup producentów rolnych w najbliższy czwartek, 9 sierpnia br., między godz. 11.00 a 13.00 w naszej redakcji będą dyżurować Mikołaj Baum i Roman Zapała – doradcy zajmujący się grupami producentów rolnych, którzy będą odpowiadać na pytania dotyczące uznawania grup i pomocy z PROW.
Zapraszamy do korzystania z porad pod numerem telefonu 61 869 06 23.


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)