Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc dla rolników w związku ze skutkami COVID-19 opóźni się przez koronawirusa?

Czy koronawirus pokrzyżuje plany uchwalenia ustawy o pomocy dla rolników poszkodowanych przez ….koronawirusa? Po wykryciu przypadku zachorowania u jednego z senatorów jak na razie wstrzymano posiedzenia wszystkich komisji. Przyszłotygodniowe posiedzenie plenarne Senatu powinno rozpocząć się w przyszłym tygodniu. A w grę wchodzi program pomocy o wartości 1 miliarda złotych.

wk3 sierpnia 2020, 14:12
Rządowy program pomocy dla gospodarstw rolnych stwarza ramy prawne do wypłacenia rolnikom pomocy z tytułu utraty płynności finansowej spowodowanej epidemią koronawirusa. Bruksela zezwoliła przeznaczyć na ten cel 270 milionów euro, czyli ok. miliarda złotych. Stosowna ustawa została właśnie jednomyślnie przyjęta przez senacką komisję rolnictwa bez żadnych poprawek.

- Nowelizacja stwarza podstawy prawne do chociaż częściowej rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez rolników z powodu epidemii, przede wszystkim w marcu i kwietniu tego roku. Płatność będzie się odbywała na podstawie wniosku.  Szczegóły tego dodatkowego, tymczasowego działania zostaną uregulowane w rozporządzeniu, które jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych i z organizacjami rolniczymi – mówił w Senacie wiceminister rolnictwa Jan Białkowski.

Szybka ścieżka legislacyjna


Senacka komisja rolnictwa nie przyjęła do projektu ustawy żadnej poprawki uzasadniając to potrzebą szybkiej ścieżki legislacyjnej. Wprowadzenie przez Senat choćby jednej poprawki będzie skutkowało tym, że ustawa wróci do Sejmu. A ten zbiera się dopiero we wrześniu, po wakacjach.

Innym zagrożeniem dla tempa uchwalenia programu pomocy jest wykrycie koronawirusa u senatora Filipa Libickiego. Kancelaria Senatu już poinformowała, że odwołane są wszystkie posiedzenia komisji senackich. Na razie nie przewiduje się odwołania posiedzenia plenarnego Senatu, gdzie tworzona jest lista osób, które widziały się z senatorem Libickim, aby poddać je kwarantannie oraz wdrażane są wszystkie obowiązujące w takich sytuacjach proceduru.

Dyskusja w Komisji Rolnictwa

Podczas dyskusji w senackiej komisji rolnictwa jej członkowie przyjęli rządowe propozycje z zadowoleniem, ale zwrócili także uwagę, że finansowanie pomocy będzie pochodzić z funduszy już Polsce dawno przyznanych.

- To jest decyzja Komisji Europejskiej, za którą nie idą żadne nowe pieniądze. Zgodna Brukseli dotyczy bowiem przesunięcia nie wykorzystanych jeszcze funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego rolnicy będą mieli mniej z tego PROW-u do wykorzystania – przypomniał przewodniczący senackiej komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski.

- Ubolewać trzeba, że te środki nie trafią do tych wszystkich gospodarstw, które miały je otrzymać w ramach poszczególnych działań PROW. Chodzi tu głównie o działanie modernizacja gospodarstw rolnych, bo to z niego będzie pochodzić głównie z tych projektów, które nie zostały wykonane – dodał senator Ryszard Bober.

Według szacunków resortu rolnictwa z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 180 tys. gospodarstw, a pierwsze środki trafią do rolników jeszcze jesienią 2020 r. Pomoc będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacuje się, że wsparcie na gospodarstwo wyniesie od 1 do 30 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy to 7 tys. euro.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)