Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc klęskowa: dwa nabory, ponad 46 tys. wniosków

Obrazek

W 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła dwa nabory wniosków o przyznanie wsparcia dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku klęsk żywiołowych. Łącznie do Agencji wpłynęło ponad 46 tys. wniosków.

Grzegorz IgnaczewskiBartłomiej Czekała17 stycznia 2017, 14:02

W pierwszym naborze do ARiMR wpłynęło 9 931 wniosków o pomoc. Mogli je składać rolnicy, którzy z powodu gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy ponieśli w 2016 roku szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub w przypadku szklarni i tuneli foliowych, na powierzchni co najmniej 70% takich upraw. Agencja zrealizowała tego tytułu płatności na kwotę 24 987 048,00 zł.

Poniższa tabela prezentuje liczbę i kwotę wniosków o taką pomoc w poszczególnych województwach.

 

Nazwa województwa

Liczba wniosków

Wypłacona kwota pomocy

dolnośląskie

4

500,00

kujawsko-pomorskie

1873

6 383 169,27

lubelskie

1189

1 704 281,90

lubuskie

19

40 153,50

łódzkie

499

956 173,80

małopolskie

555

937 001,21

mazowieckie

1809

4 103 752,34

opolskie

14

66 865,50

podkarpackie

34

59 157,00

podlaskie

297

592 968,61

pomorskie

8

38 667,96

śląskie

30

49 639,50

świętokrzyskie

494

716 728,50

warmińsko-mazurskie

134

625 589,49

wielkopolskie

2814

7 969 410,06

zachodniopomorskie

158

742 989,36

RAZEM

9 931

24 987 048,00

 

Drugi nabór przeprowadzono po nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów, które zmieniło niektóre warunki ubiegania się o wsparcie. W tym naborze pomoc przysługiwała rolnikom, którzy w 2016 roku z powodu suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania ponieśli  szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50 % i więcej niż 70 %. Do Agencji złożono 36 846 wniosków, a ARiMR wypłaciła z tego tytułu 88 169 247,98 zł. Poniżej dane dotyczące liczby złożonych wniosków w poszczególnych województwach.

 

Nazwa województwa

Liczba wniosków

Wypłacona kwota pomocy

dolnośląskie

9

22 042,00

kujawsko-pomorskie

15539

44 865 658,41

lubelskie

556

612 394,59

lubuskie

45

188 276,00

łódzkie

2155

2 183 599,41

małopolskie

397

372 577,01

mazowieckie

5890

9 220 078,88

opolskie

29

3 544,00

podkarpackie

19

19 460,00

podlaskie

971

1 457 926,30

pomorskie

1874

7 037 035,88

śląskie

19

85 325,50

świętokrzyskie

328

231 258,00

warmińsko-mazurskie

1172

6 042 894,81

wielkopolskie

7565

13 824 657,06

zachodniopomorskie

278

2 002 520,13


Do wniosku należało dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wyniosła 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy polowej, w której powstały szkody lub 400 zł na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników była ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. 
Kwota pomocy podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Wsparcie było udzielane:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

oprac. bcz, gi na podstawie ARiMRNewsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)