Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa 2019 - kiedy rolnicy otrzymają pieniądze?

Obrazek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 3 października do 29 listopada 2019 roku przyjmowała od rolników wnioski o przyznanie pomocy suszowej w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis. Zapytałem w Centrali ARiMR ile tych wniosków wpłynęło, ile pieniędzy wypłacono i kiedy pozostałe środki trafią do wnioskodawców

Bartłomiej Czekała8 grudnia 2019, 09:33
Przypomnijmy, że pierwsza obiecana przez rząd pula wsparcia na pomoc klęskową rolnikom wynosiła 500 mln zł. Kolejne środki miały być uruchamiane wg zapotrzebowania, czyli w uzależnieniu od liczby wniosków, które złożą rolnicy w ARiMR. Ponieważ do naszej redakcji dotarły sygnały od rolników, że nie otrzymali jeszcze pomocy suszowej, postanowiłem zapytać w ARiMR jak wygląda sytuacja z wypłatą poszkodowanym tej pomocy.

347 tys. złożonych wniosków

– Wyjaśniam, że w zakresie jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych poszkodowanych w 2019 r. w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wymienionych w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa według stanu na dzień 27 listopada 2019 r. na rachunki producentów rolnych przekazana została kwota 498,6 mln zł. Zgodnie z systemem kancelaryjnym ARiMR do biur powiatowych wpłynęło 347 tys. wniosków – informuje Bożena Polak, p.o. Dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR.

Co z de minimis?

Jak dodaje, w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie, wyczerpany  został  krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), co zostało ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M. P. 2019. poz. 1104). Odnowienie limitu pomocy de minimis w rolnictwie nastąpi z początkiem 2020 r.

Pomoc publiczna z ARiMR

- Poza formułą pomocy de minimis, pomoc wypłacana jest na bieżąco, do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w planie finansowym ARiMR. Aktualnie ARiMR oczekuje na zmianę uchwały Rady Ministrów nr 86/2019  z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi – zapewnia Bożena Polak z ARiMR.

To oznacza, że rząd powinien niebawem zwiększyć pulę przeznaczoną na wsparcie suszowe dla rolników, by wszyscy poszkodowani mogli otrzymać pomoc finansową.


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)