Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa 2019: Nabór wniosków od 3 do 31 października

O tym, że 3 października rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku suszy i innych klęsk żywiołowych informowaliśmy już tydzień temu. Jednak teraz wiemy dodatkowo, że nabór wniosków potrwa do 31 października.

Bartłomiej Czekała27 września 2019, 13:28
To zarazem dobra i zła wiadomość dla rolników. Dobra dlatego, że taki termin przyjmowania dokumentów przez ARiMR daje szansę na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji administracyjnych i wypłatę wsparcia jeszcze w tym roku. Zła to jednak wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie otrzymali protokołów szacowania strat potwierdzonych przez wojewodę. Mało tego, do naszej redakcji zgłaszają się rolnicy, którzy jeszcze nie otrzymali do podpisu protokołu sporządzonego przez gminną komisję, a przecież wysyłka i zatwierdzenie przez wojewodę protokołów trwa.

Wiemy z różnych źródeł, że w urzędach wojewódzkich gminne protokoły są weryfikowane bardzo skrupulatnie, a to zajmuje sporo czasu. Urzędnicy sprawdzają, czy w każdej gminie i w każdej uprawie ujętej na protokole IUNG w swoich raportach stwierdził suszę rolniczą. Jeżeli nie, to taki protokół jest cofany do gminy. A zatem w październiku może być nerwowo, bo wszyscy poszkodowani rolnicy będą chcieli złożyć wnioski na czas.

Przypomnijmy, że uruchamiany nabór dotyczy nie tylko samej pomocy suszowej, lecz także wsparcia dla gospodarstw rolnych, które ucierpiały w tym roku w wyniku: huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych i powodzi. Wniosków o wsparcie będzie więc sporo.

Jak podaje ARiMR, stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosić:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Łącznie wsparcie nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw położonych na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.

oprac. bcz na podst. ARiMR


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)