Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa - wnioski tylko do 30 listopada!: Co dołączyć do wniosku i jak udokumentować sprzedaż?

Obrazek

Tylko do 30 listopada rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o stosowne rekompensaty, w ramach tzw. pomocy suszowej. Są pewne istotne zmiany w warunkach naboru wniosków, które wprowadziło w życie kolejne rozporządzenie resortu rolnictwa. Warto się z nimi zapoznać.

Karol Pomeranek30 listopada 2022, 07:50
177,5 tys. rolników, którzy w okresie od 31 marca do 30 września w związku z suszą ponieśli szkody w gospodarstwie i w związku z tym zostali zagrożeni utratą płynności finansowej złożyło do 23 listopada w biurach powiatowych ARiMR podania o wsparcie suszowe.

Kowalczyk: Jest to pomoc dla rodzin, które poniosły straty

Jak zapowiadał Henryk Kowalczyk, szef resortu rolnictwa podczas niedawnej konferencji prasowej, w związku z zamieszaniem związanym z wadliwie działającą aplikacją suszową, pojawił się nowy projekt rozporządzenia, w którym wydłużony został termin naboru wniosków na pomoc suszową i dostarczania dokumentów świadczących o tym, że gospodarstwo prowadzi aktywnie działalność

– W związku z tym, że tych wniosków było bardzo dużo, również aplikacja czasami się zawieszała, stąd decyzja o przedłużeniu naboru wniosków do 30 listopada br. Również wsłuchując się w głosy rolników podjąłem decyzję o umożliwieniu załączenia dokumentów nie tylko w postaci faktur, ale również innych dokumentów sprzedaży typu umów między rolnikami czy wręcz oświadczenia rolnika, który by sprzedawał na przykład na targowisku bazarze, a więc inne dokumenty, które by świadczyły o sprzedaży – powiedział minister Kowalczyk i zaznaczył, żeby rolnicy, którzy nie mają żadnej sprzedaży, a właściwie nie użytkują tej ziemi rolniczej, tylko są jej właścicielami, aby wzięli pod uwagę to, że jest to pomoc dla rodzin, które poniosły straty – pisaliśmy w artykule „Pomoc suszowa 2022: ponowne wydłużenie naboru wniosków i dodatkowe zmiany".

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

 • wydłużenie do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;
 • uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, stanowi załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA O SPZREDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH Z GOSPODARSTWA

Wnioski o pomoc suszową można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi można składać do dnia 30 listopada 2022 r. 
Wnioski/kopie faktur/inne dokumenty potwierdzające sprzedaż mogą być składane:
 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).
Ale uwaga, wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur lub innych dokumentów, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto, do dnia 30 listopada 2022 r

– Kopie faktur lub innych dokumentów należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. O dacie złożenia decyduje data wpływu tych dokumentów do właściwego BP ARiMR – informuje resort rolnictwa.

Co ważne, termin 30 listopada 2022 r. dotyczy również konieczności dostarczenia do tego dnia kopii faktur lub innych dokumentów przez wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na poprzedniej wersji formularza!

Pieniędzy będzie mniej?

Początkowo na wsparcie suszowe dla rolników resort rolnictwa i rozwoju wsi wyasygnował środki w wysokości 450 mln złotych. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie tą formą wsparcia zdecydowano się zwiększyć tę kwotę do 600 mln złotych

Zdaniem portalu Interia, jeśli i to nie wystarczy, to możliwe, że pomimo podwyżki do „kieszeni rolników” ostatecznie trafi kwota niższa niż 5 czy 10 tys.  zł.

– Do obliczenia wysokości wsparcia będzie bowiem stosowany współczynnik korygujący – czytamy.
Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny lub
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy lub
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności;
 • kopie faktur lub innych dokumentów o których mowa w § 13zs ust. 2 i ust.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (wg daty sprzedaży).
Zakładana wysokość pomocy wynosi:
 • 10 000 zł – w przypadku, gdy szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo
 • 5 000 zł – w przypadku, gdy szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.
Aplikacja suszowa – kalkulacja albo protokół:
 • Po zalogowaniu się do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne. Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.
 • Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na e-maila, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne.
źródło: MRiRW, ARiMR
fot.: Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)