Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Porozumienie ws. WPR coraz bliżej

Podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. rolnictwa (AGRIFISH), które odbywało się 21 września w Brukseli prezydencja niemiecka, pod kierunkiem minister rolnictwa Julii Kloeckner, przedłożyła do dyskusji dwa ważne tematy WPR – dotyczące zielonej architektury w rolnictwie oraz nowego modelu wdrażania polityki rolnej po 2020r. 

Kamila Szałaj23 września 2020, 15:01
Zdaniem unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, wszystko wskazuje na to, że w październiku zostanie uzgodnione wspólne stanowisko w sprawie przyszłej polityki rolnej UE.


- Porozumienie jest bardzo bliskie - powiedział komisarz.


Obecny w Brukseli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że należy większym ambicjom środowiskowym zapewnić odpowiednie wsparcie.

– Jako działania najefektywniejsze i najistotniejsze dla spełniania wymogów środowiskowych i klimatycznych, uważamy instrumenty II filara: działania środowiskowo-klimatyczne, modernizację gospodarstw i doradztwo. Eko-schematy powinny być jedynie uzupełnieniem działań środowiskowych II filara. Dlatego jesteśmy przeciwni ustalaniu limitu wydatków na eko-schematy w filarze I – podkreślił minister i dodał, że taki limit nie daje gwarancji lepszego ukierunkowania na środowisko, może za to nieść ryzyko utraty niewykorzystanych środków. Dodatkowo komplikuje to wdrażanie tego instrumentu.

Polska podtrzymuje konieczność wyłączenia małych gospodarstw z systemu kontroli warunkowości, tak jak jest to obecnie.

Zarówno państwa członkowskie jak i prezydencja podtrzymują chęć uzyskania porozumienia tzw. ogólnego podejścia do ram prawnych WPR w październiku br., by Rada mogła rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim. 


Potrzebne są zmiany w handlu żywnością

W punkcie dotyczącym kwestii rolnych związanych z handlem, KE przedstawiła informację o bieżących zagadnieniach w handlu międzynarodowym produktami rolnymi. Komisarz Wojciechowski podkreślił, że pandemia COVID-19 spowodowała zakłócenia w handlu światowym, ale bezpieczeństwo żywnościowe nigdy nie było zagrożone. Po początkowych problemach udało się w ramach procesów G-20 oraz WTO zachować handel międzynarodowy.

Minister Ardanowski podkreślił, że należy dążyć do zwiększenia produkcji lokalnej i skracania łańcuchów dostaw.

– Trzeba znaleźć równowagę między tymi dwoma aspektami.  Ponadto istnieje konieczność zapewnienia spełniania przez produkty importowane do UE takich samych standardów, jakie stawiane są unijnym producentom  - powiedział  Ardanowski.

Pogląd ten, podczas posiedzenia AGRIFISH poparli ministrowie rolnictwa innych krajów UE.

– Odnosząc się do możliwych konsekwencji brexitu dla unijnego handlu towarami rolnymi, z zaniepokojeniem odnotowaliśmy informacje, iż Komisja skłania się ku opcji rezygnacji przez UE z możliwości korzystania z kontyngentów taryfowych WTO w dostępie do rynku Zjednoczonego Królestwa (UK), nawet w scenariuszu braku porozumienia w negocjacjach dwustronnej umowy o wolnym handlu – wskazał minister Ardanowski.

Minister zaznaczył, że taki scenariusz (brak umowy o wolnym handlu z UK oraz brak dostępu do brytyjskich kwot WTO) oznaczałby, że kraje UE miałyby gorsze warunki dostępu do rynku UK niż kraje trzecie, które mają prawo eksportowania swoich produktów na rynek UK z wykorzystaniem kwot WTO. Kwestia ta ma szczególnie duże znaczenie dla możliwości dostępu do brytyjskiego rynku towarów rolnych, objętych potencjalnie wysokimi stawkami celnymi, jak np. mięso i przetwory mięsne, produkty mleczne, cukier i przetwory cukiernicze.


Inne kwestie, m.in. źródła białka i ASF


Ministrowie poruszyli również następujące kwestie:
  • Francja przedstawiła deklarację w sprawie potrzeby rozwoju białek roślinnych w Europie, aby zmniejszyć silne uzależnienie od importu;
  • Hiszpania ponownie wezwała do utrzymania obecnego budżetu programu przeznaczonego dla regionów najbardziej oddalonych w następnych WRF;
  • Republika Czeska i Włochy przedstawiły zestaw pożądanych zasad związanych z oznaczeniem wartości odżywczej z przodu opakowania;
  • Republika Czeska wezwała Komisję Europejską do przedstawienia propozycji zakazu produkcji jaj od kur niosek w klatkach w UE do 2030 roku.
  • Niemcy przedstawili stan afrykańskiego pomoru świń w Niemczech i podjęte środki;
  • Republika Czeska przedstawiła notatkę dotyczącą sytuacji w sektorze hodowli trzody chlewnej, wzywając Komisję Europejską do szczegółowej analizy.
W sprawie ASF szef polskiego resortu rolnictwa wskazał, że konieczna jest większa aktywność Komisji Europejskiej w rozmowach z głównymi partnerami handlowymi Unii Europejskiej, takimi jak Chiny, Japonia i Korea Pd, żeby w przypadku chorób zwierzęcych akceptowały one europejskie rozwiązania dotyczące regionalizacji.

Polska od kilku lat dotknięta jest restrykcjami eksportowymi ze względu na występowanie ASF w części naszego terytorium. Ostatnie przypadki ASF, wykryte u kilku dzików na terytorium Niemiec, nie sprzyjają poprawie sytuacji.

ksz, oprac. na podst. KE i MRiRW


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)