Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Premia dla młodego rolnika – Kiedy rusza nabór? Warunki przyznania pomocy

Obrazek

Premia dla młodego rolnika to program, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a w tym roku pula środków finansowych została dodatkowo zwiększona. Do kiedy można składać wnioski? Komu należy się wsparcie i na co?

Patrycja Bernat30 maja 2023, 10:02

Ile wyniesie premia dla młodego rolnika w 2023 roku?

W tym naborze pula środków finansowych przeznaczonych na Premię dla młodego rolnika została zwiększona ze 150 tys. zł do kwoty 200 tys. zł. Wsparcie to będzie wypłacane w dwóch ratach.

Na co można przeznaczyć premię dla młodego rolnika?

Premię dla młodego rolnika można przede wszystkim przeznaczyć na rozpoczęcie działalności – wytwarzanie nieprzetworzonych produktów rolnych, a także przygotowanie do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych, które są wytwarzane w gospodarstwie.
ARiMR w ramach tych inwestycji uwzględnia:
 • budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania produktów rolnych, lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu do produkcji rolnej lub przygotowania do sprzedaży – o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
 • wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.

Warunki przyznania premii dla młodego rolnika

Aby skorzystać z naboru na premię dla młodego rolnika, pierwszym kryterium jest wiek. Osoba ta musi być pełnoletnia, jednak nie może przekraczać 40 roku życia.
Kolejny warunek dotyczy prowadzenia gospodarstwa – tak jak dotychczas premia będzie mogła być przyznana rolnikowi, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o jej przyznanie, ale jest i nowość – premia będzie mogła być przyznana także osobie, która dopiero planuje przejęcie gospodarstwa i w dniu składania wniosku jeszcze działalności rolniczej nie prowadzi.


Więcej szczegółowych informacji na temat premii dla młodego rolnika przeczytasz tutaj: Premia dla młodego rolnika, jakie zmiany wprowadzono w warunkach jej przyznawania?

 • rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 • powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
 • przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji.

Kto nie może skorzystać z premii dla młodego rolnika?

Wsparcie to nie obejmuje gospodarstw, które zajmują się:
 • hodowlą zwierząt futerkowych (wyjątek – królik na surowiec mięsny),
 • upraw wieloletnich na cele energetyczne,
 • niektórych działów specjalnych – hodowla zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych.
Przyznanie premie nie obejmuje również małżonków młodego rolnika, którzy takie wsparcie otrzymali w ramach PROW 2015-2020 lub w ramach PROW 2007-2013 – wsparcie na ułatwienie startu młodym rolnikom, lub SPO 2004-2006. A także, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Do kiedy trwa nabór na premie dla młodego rolnika?

O premię dla młodego rolnika można się starać w okresie od 30 czerwca do 31 lipca 2023 roku.


Źródło: ARiMR/arch.tap
fot: envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)