Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

PROW 2014-2020 – ile środków trafiło już na konta rolników?

Obrazek

35 miliardów złotych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kontach rolników. Oznacza to, że wydaliśmy już 60% dostępnych unijnych funduszy. Z kolei poziom kontraktacji wynosi ponad 80%. Wiemy także, dlaczego tak wielu rolników nie załapało się na tzw. pomoc covidową.

wk24 marca 2021, 12:52

Na jednym z ostatnich posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa posłowie zadali stronie rządowej szereg pytań dotyczących realizacji programów pomocowych dla rolników. Teraz poznaliśmy odpowiedzi dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tzw. pomocy covidowej oraz dodatkowej pomocy dla hodowców trzody chlewnej.


Tempo realizacji PROW

Opozycja wskazywała na wolne tempo wypłat środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które grozi niewykorzystaniem części unijnej pomocy. W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że z ostatnich danych wynika od początku realizacji PROW 2014-2020 do 21 lutego 2021 r. zostało złożonych ponad 5,8 mln wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ok. 63,1 mld zł. Liczba zawartych umów oraz wydanych decyzji przyznających pomoc wyniosła blisko 5,5 mln. Beneficjentom przyznano pomoc na łączną kwotę ok. 48,9 mld zł. Poziom kontraktacji wynosi 81,3% dostępnego budżetu.

A jak idą wypłaty unijnych środków? Do 21 lutego 2021 r. na rzecz beneficjentów wypłacono 35,2 mld zł, co stanowi 59,8% środków Programu. Wsparcie otrzymało blisko 1,2 mln beneficjentów.


Przyczyny odmowy

Posłowie chcieli także poznać szczegóły realizacji programu tzw. pomocy covidowej w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”. Zwrócono bowiem uwagę bardzo dużą liczbę odmów przyznania pomocy.

Z danych MRiRW od 9 września do 7 października 2020 r. przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie pomocy, podczas którego wpłynęło 195 614 wniosków. W wyniku ich weryfikacji, aż w 15 222 sprawach odmówiono przyznania pomocy.

Do najczęstszych przyczyn odmowy przyznania pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, można zaliczyć:

  • niespełnienie warunku kwalifikowalności przez rolnika lub małżonka w zakresie liczby zwierząt, wielkości produkcji oraz powierzchni uprawy dla poszczególnych wariantów pomocy,
  • brak prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika lub jego małżonka do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy COVID-19 w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r.,
  • niewystępowanie rolnika lub małżonka w rejestrze Głównego Inspektora Weterynarii,
  • brak wymaganych załączników.


Pomoc dla hodowców świń

Na dodatkową pomoc mogli także liczyć hodowcy trzody chlewnej, którzy nie załapali się na program pomocy covidowej. Producenci świń, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie co najmniej 21 sztuk świń (średnia dzienna liczba świń) mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do dnia 20 grudnia 2020 r. O pomoc ubiegało się ponad 10 tys. producentów świń. Ich wnioski dotyczyły pomocy w związku z utrzymywaniem łącznego stada trzody chlewnej wynoszącego ponad 3 mln sztuk zwierząt. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)