Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Realizacja PROW bez opóźnień

Obrazek

Realizacja PROW mimo licznych powyborczych zmian personalnych w ARiMR przebiega bez zakłóceń, zapewnia resort rolnictwa. Jak na razie rolnicy zakontraktowali 1/3 dostępnych środków, ale na kontach mają dopiero 12% przyznanych przez UE pieniędzy.  

21 sierpnia 2017, 10:53
O tempo realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapytały w interpelacji do ministra Krzysztofa Jurgiela posłanki z klubu Nowoczesna, Ewa Lieder i Paulina Hennig-Kloska, które przypomniały, że opóźniony jest nabór na wiele bardzo istotnych działań, takich jak „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych w gospodarstwach rolnych” czy „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Środki, które od dawna mogłyby przynosić dochód rolnikom i gospodarce są zamrożone. Posłanki zapytały ministra, czy opóźnienia nie są spowodowane zmianami personalnymi, jakie nastąpiły w ARiMR po wyborach. 

Jednocześnie napisały: „Szanowny Panie Ministrze, wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważne w rozwoju obszarów wiejskich są środki z PROW, dlatego w najlepiej pojętym interesie rolników i gospodarki jest wykorzystanie tych środków w najwcześniejszym możliwym terminie. Obecny poziom realizacji jest daleki od możliwości. Na koniec marca zrealizowano 10% limitu płatności. Płatności ONW i działania rolno-środowiskowe – klimatyczne muszą być realizowane systematycznie, lecz w pozostałych działaniach wykorzystanie jest na bardzo niskim poziomie, np. „Inwestycje w środki trwałe” to 0,48%”. 

Karuzela stanowisk 

Resort rolnictwa przyznaje, że zmiany personalne były. Od 16 listopada 2015 r., czyli dnia powołania K. Jurgiela na stanowisko ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi, do początku sierpnia tego roku, z inicjatywy pracodawcy został rozwiązany stosunek pracy z 51 pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy zajmowali się weryfikacją wniosków z PROW 2014−2020. Dodatkowo informuje, iż w ww. okresie odwołano 265 kierowników i zastępców kierowników biur powiatowych ARiMR, którzy posiadali uprawnienia do weryfikacji wniosków z PROW 2014−2020, jednakże nie zajmowali się bezpośrednio weryfikacją ww. wniosków.
– Z informacji pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że zmiany kadrowe nie miały wpływu na opóźnienia w realizowaniu PROW 2014−2020 – napisał minister Jurgiel. 


Z danych ministerstwa rolnictwa, które na bieżąco monitoruje stan realizacji PROW 2014– 2020 wynika, że do 30 lipca tego roku rolnicy złożyli 2 620 330 wniosków, zaś zakontraktowano 1 696 764 wniosków (co stanowi 30,38% dostępnej alokacji środków Programu).

Zrealizowano płatności dla ponad 873 tys. beneficjentów na łączną kwotę 7,44 mld zł. W tym z unijnych funduszy jest to 4,61 mld, co stanowi 12,71% alokacji środków PROW.

Ciągłe poprawianie PROW

Zdaniem resortu rolnictwa, w celu efektywnego wykorzystania środków Programu prowadzony jest jego bieżący monitoring . Jednocześnie dokonane były zmiany. Pierwsze w kwietniu w 2016 r. oraz potem w grudniu 2016 r. i kwietniu 2017 r. Były to zmiany o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym. 


W celu podniesienia efektywności wdrażania PROW 2014–2020, została powołana Grupa Robocza do spraw efektywności PROW 2014–2020. Do zadań grupy należy m.in., identyfikacja głównych czynników opóźniających realizację PROW 2014–2020 i obniżających jakość interwencji, formułowanie propozycji rozwiązań dotyczących usprawnień i środków naprawczych mających na celu zwiększenie efektywności interwencji lub uniknięcie negatywnych konsekwencji ewentualnych opóźnień we wdrażaniu PROW 2014–2020.

– Na bieżąco analizowane są wyniki realizacji poszczególnych instrumentów i w razie potrzeby rekomendowane i wdrażane są działania naprawcze, w szczególności poprzez zmianę 5 przepisów dotyczących poszczególnych instrumentów wsparcia, w celu poprawy efektywności ich wdrażania – napisał minister Krzysztof Jurgiel. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)