Ta strona używa cookie w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Zgadzam się

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Portal partner

Realizacja PROW bez opóźnień

21.08.2017

Drukuj

Realizacja PROW bez opóźnień

Artykuł dostępny

O tempo realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapytały w interpelacji do ministra Krzysztofa Jurgiela posłanki z klubu Nowoczesna, Ewa Lieder i Paulina Hennig-Kloska, które przypomniały, że opóźniony jest nabór na wiele bardzo istotnych działań, takich jak „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych w gospodarstwach rolnych” czy „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

r e k l a m aŚrodki, które od dawna mogłyby przynosić dochód rolnikom i gospodarce są zamrożone. Posłanki zapytały ministra, czy opóźnienia nie są spowodowane zmianami personalnymi, jakie nastąpiły w ARiMR po wyborach. 

Jednocześnie napisały: „Szanowny Panie Ministrze, wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważne w rozwoju obszarów wiejskich są środki z PROW, dlatego w najlepiej pojętym interesie rolników i gospodarki jest wykorzystanie tych środków w najwcześniejszym możliwym terminie. Obecny poziom realizacji jest daleki od możliwości. Na koniec marca zrealizowano 10% limitu płatności. Płatności ONW i działania rolno-środowiskowe – klimatyczne muszą być realizowane systematycznie, lecz w pozostałych działaniach wykorzystanie jest na bardzo niskim poziomie, np. „Inwestycje w środki trwałe” to 0,48%”. 

Karuzela stanowisk 

Resort rolnictwa przyznaje, że zmiany personalne były. Od 16 listopada 2015 r., czyli dnia powołania K. Jurgiela na stanowisko ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi, do początku sierpnia tego roku, z inicjatywy pracodawcy został rozwiązany stosunek pracy z 51 pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy zajmowali się weryfikacją wniosków z PROW 2014−2020. Dodatkowo informuje, iż w ww. okresie odwołano 265 kierowników i zastępców kierowników biur powiatowych ARiMR, którzy posiadali uprawnienia do weryfikacji wniosków z PROW 2014−2020, jednakże nie zajmowali się bezpośrednio weryfikacją ww. wniosków.
– Z informacji pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że zmiany kadrowe nie miały wpływu na opóźnienia w realizowaniu PROW 2014−2020 – napisał minister Jurgiel. 


Z danych ministerstwa rolnictwa, które na bieżąco monitoruje stan realizacji PROW 2014– 2020 wynika, że do 30 lipca tego roku rolnicy złożyli 2 620 330 wniosków, zaś zakontraktowano 1 696 764 wniosków (co stanowi 30,38% dostępnej alokacji środków Programu).

Zrealizowano płatności dla ponad 873 tys. beneficjentów na łączną kwotę 7,44 mld zł. W tym z unijnych funduszy jest to 4,61 mld, co stanowi 12,71% alokacji środków PROW.

Ciągłe poprawianie PROW

Zdaniem resortu rolnictwa, w celu efektywnego wykorzystania środków Programu prowadzony jest jego bieżący monitoring . Jednocześnie dokonane były zmiany. Pierwsze w kwietniu w 2016 r. oraz potem w grudniu 2016 r. i kwietniu 2017 r. Były to zmiany o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym. 


W celu podniesienia efektywności wdrażania PROW 2014–2020, została powołana Grupa Robocza do spraw efektywności PROW 2014–2020. Do zadań grupy należy m.in., identyfikacja głównych czynników opóźniających realizację PROW 2014–2020 i obniżających jakość interwencji, formułowanie propozycji rozwiązań dotyczących usprawnień i środków naprawczych mających na celu zwiększenie efektywności interwencji lub uniknięcie negatywnych konsekwencji ewentualnych opóźnień we wdrażaniu PROW 2014–2020.

– Na bieżąco analizowane są wyniki realizacji poszczególnych instrumentów i w razie potrzeby rekomendowane i wdrażane są działania naprawcze, w szczególności poprzez zmianę 5 przepisów dotyczących poszczególnych instrumentów wsparcia, w celu poprawy efektywności ich wdrażania – napisał minister Krzysztof Jurgiel. 
wk

Polecane dla Ciebie:

article icon

Łowczy milczy, sołtys odmawia, a wójt liczy głosy

Zamów wersję premium

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii