Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

PROW - Ministerstwo szykuje ułatwienia w składaniu wniosków

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa szykuje ułatwienia w ubieganiu się o pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planuje się wprowadzenie możliwości  składania wniosków o płatność przy użyciu elektronicznego formularza.

wk6 maja 2021, 14:36

Ministerstwo rolnictwa skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Rząd proponuje w nim, aby w określonych działaniach i poddziałaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wniosek o płatność mógł być składany za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozporządzenie określa również szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunki i trybu składania wniosków za pomocą takiego formularza, w tym formatu, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej.


Lista działań PROW

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby możliwość złożenia wniosku o płatność przy użyciu elektronicznego formularza mieli beneficjenci następujących programów:

  • wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
  • wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
  • wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
  • wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
  • premie dla młodych rolników;
  • pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
  • pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
  • wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.


Formularz wniosku o płatność udostępniony na stronie internetowej Agencji (eWoP) umożliwi beneficjentom złożenie wniosków o płatność wraz z załącznikami. 

– Wprowadzenie eWoP przyczyni się do usprawnienia procesu weryfikacji wniosków, a w rezultacie przyspieszy wypłatę środków finansowych na rzecz beneficjentów – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.


Zasady dostępu

Rolnicy będą mogli skorzystać z tych ułatwień po uprzednim uzyskaniu kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie odbywać się jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej Agencji. Jako login do systemu informatycznego Agencji przyjęto numer identyfikacyjny producenta.

Kod dostępu będzie nadawany automatycznie po zalogowaniu do tego systemu za pomocą loginu (nr identyfikacyjnego), a następnie podaniu: 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów oraz kwoty środków finansowych wypłaconych przez Agencję.

– Wybór powyższych atrybutów używanych do logowania ma na celu identyfikację i uwierzytelnienie osoby, a tym samym pozwoli na zabezpieczenie tworzonego w systemie teleinformatycznym Agencji konta przed dostępem osób nieuprawnionych. Numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej figurujący w ewidencji producentów jest mniej jednoznaczny dla osoby postronnej. Dodatkowo dokładna wysokość ostatnio wypłaconej kwoty płatności wykazuje charakter poufny, który może być znany jedynie beneficjentowi oraz Agencji, a tym samym spełnia wymóg poufności stawiany danym autoryzującym – przekonuje ministerstwo rolnictwa w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Kod dostępu będzie składał się co najmniej z 8 znaków i nadawany będzie bezterminowo. Beneficjent może w każdym czasie dokonać zmiany tego kodu. W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego kodu, dostęp do tego systemu zostanie zablokowany. W celu jego odzyskania konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o nadanie kodu dostępu. wk



Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)