PROW: Oferty na zakup sprzętu tylko przez Internet!

PROW: Oferty na zakup sprzętu tylko przez Internet!

Zapowiadany przez ARiMR portal ofertowy został uruchomiony 18 marca br. Teraz wszelkie zakupy w ramach poszczególnych działań PROW są możliwe tylko po uzyskaniu oferty od sprzedawców za pośrednictwem tego portalu.

r e k l a m a

Na portalu pojawiło się już pierwszych kilka ofert, ale - jak zdążyliśmy zauważyć – nie wszystkie z nich są sporządzone poprawnie. Zapewne minie sporo czasu zanim osoby chcące złożyć zapytanie ofertowe za pośrednictwem tego portalu nauczą się jak należy zrobić to poprawnie. Podpowiadamy, że instrukcję można znaleźć i pobrać w jednej z zakładek n atej witrynie internetowej.

Obawy rolników i handlowców

Ten pomysł, dokąd tylko się pojawił, wzbudzał liczne kontrowersje. Sprzedawcy obawiają się, że zastąpienie tradycyjnych zapytań ofertowych składanych bezpośrednio u nich jednym portalem ofertowym ograniczy ich liczbę klientów. Z kolei sami rolnicy nie do końca są przekonani, że za pośrednictwem portalu ARiMR uda im się znaleźć nie tylko najtańszą, ale także i najlepszą ofertę. Co bowiem w przypadku, gdy najkorzystniejszą cenowo ofertę złoży im sprzedawca z drugiego końca Polski i oprócz ceny zakupu maszyny dodatkowo rolnik będzie musiał pokryć koszty transportu sprzętu na własne podwórko?

ARiMR jednak od początku zapewniała zarówno sprzedawców, jak i rolników, że portal ofertowy przyniesie i jednym i drugim korzyści. Handlowcy zyskają większy dostęp do klientów w całym kraju, natomiast rolnicy będą mogli zakupić potrzebny sprzęt w najniższej cenie.

Agencja tłumaczy, że uruchomienie portalu ofertowego ma na celu zapewnienie wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Wszyscy, którzy podpisali lub podpiszą z ARiMR wnioski na dofinansowanie inwestycji z działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

Jak informuje ARiMR, obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • wnioskodawców/beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Wyżej wymieniony obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od dnia 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

oprac. bcz na podstawie ARiMR

Fot. Sierszeńska

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii