Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Przekazanie maszyn rolniczych – jak uniknąć VAT?

Obrazek

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgnacji zieleni i usług rolniczych oraz gospodarstwo rolne. Jestem podatnikiem czynnym. Chcę zamknąć działalność w zakresie usług rolniczych, a ciągnik z agregatem przekazać do gospodarstwa. W jaki sposób to zrobić, aby uniknąć VAT?

30 sierpnia 2019, 14:54
Odpowiedź: Z punktu widzenia przepisów VAT  w ogóle nie ma problemu przekazania środków trwałych (ŚT) do gospodarstwa, bo one już tam od początku są, w ramach działalności rolniczej opodatkowanej. Idąc dalej, nawet przekazanie ŚT z działalności w zakresie usług utrzymania zieleni do gospodarstwa, jeśli nadal służyłyby sprzedaży opodatkowanej rolniczej, nie zmieniłoby w żadnym stopniu ich statusu VAT. Na dodatek nie mamy tu do czynienia z likwidacją działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT, a tylko z ograniczeniem jej zakresu – zatem nie ma konieczności sporządzenia spisu z natury. Jeśli chodzi o skutki w podatku dochodowym, tutaj także nie dochodzi do zakończenia działalności gospodarczej, a przekazanie ww. ŚT nastąpi w ramach przekazania do użycia osobistego. Formalnie należy ŚT wycofać z ewidencji środków trwałych (nie mylić tego z ewidencją ŚT dla celów VAT). Jeżeli przez 6 lat nie dojdzie do ich zbycia, wówczas wygasają całkowicie zobowiązania w zakresie podatku dochodowego.

Roman Włodarz

Fot. Firmowe


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)