Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Przyjęcie darowizny: Czy muszę zapłacić VAT?

Obrazek

Pytanie: Prowadzę gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy i równocześnie pracuję na etacie w warsztacie ślusarsko-mechanicznym mojej bliskiej rodziny. Właściciele chcą podarować mi ten warsztat, który jest na VAT. Czy będę musiał zapłacić VAT od tej darowizny i czy koniecznie muszę zostać podatnikiem czynnym po przyjęciu darowizny?

12 sierpnia 2019, 12:57
Odpowiedź: Z braku innych informacji należy przyjąć, że darowizna dotyczy całego przedsiębiorstwa, a ewentualny problem VAT dotyczy korekt po stronie nabywcy. Na podstawie  art. 6 ust. 1 ustawy o VAT jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W pojęciu zbycie mieści się też darowizna przedsiębiorstwa. Wyłączenie zbycia firmy spod ustawy o VAT jest obwarowane wymogiem posiadania zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej przez zespół składników majątkowych i niemajątkowych, tak przed zbyciem, jak i po nim. Tak więc darowizna działającego warsztatu ze wszystkimi składnikami majątkowymi z pewnością może być uznana jako czynność poza VAT. Jednak „korzyści” z takiego zbycia występują po stronie darczyńcy (brak VAT od darowizny), natomiast obowiązki są po stronie obdarowanego. W związku z przyjęciem w darowiźnie przedsiębiorstwa nabywca musi podjąć decyzję, czy chce skorzystać ze zwolnienia lub chce być podatnikiem czynnym. Podstawowym kryterium jest tutaj kontynuowanie działalności przejętej firmy. Według utrwalonej linii orzeczniczej, nabycie przedsiębiorstwa przez podatnika czynnego VAT oznacza, że składniki majątkowe są nadal wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej i nie rodzi to po stronie nabywcy żadnych dodatkowych obciążeń VAT. Jeśli nabywca chce skorzystać ze zwolnienia (tutaj w trybie art. 113 ustawy), to będzie zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty VAT od nabytych składników majątkowych, jeśli nie minął jeszcze okres korekty (art. 91 ust. 9 ustawy o VAT).

Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)