Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc dla producentów mleka i wieprzowiny od 18 lutego!

Obrazek

Już niedługo producenci mleka i wieprzowiny będą mogli skorzystać z dopłat unijnych, przyznanych przez Komisję Europejską jeszcze w ub. r. Agencja Rynku Rolnego przygotowuje się do przyjmowania wniosków od rolników, chociaż ostateczne wzory formularzy nie są jeszcze gotowe.

Aleksandra Galus9 lutego 2016, 10:05

Miesiąc na złożenie
Od 18 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. w Oddziałach Terenowych ARR będzie można składać wnioski o wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny. Pomoc udzielana będzie w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków, czyli do 18 czerwca 2016 r. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone najpóźniej do 30.06.2016 r. Wniosek w najbliższych dniach ukaże się na stronie internetowej ARR.

Dla kogo dopłaty?
W przypadku producentów mleka wsparcie udzielane jest rolnikowi, który w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg i nie większej niż 300 000 kg oraz jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego (mleczny lub kombinowany) w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Natomiast producenci świń mogą liczyć na wsparcie, jeżeli według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, w dniu 30 września 2015 r. posiadali nie więcej niż 2000 świń, w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. sprzedali z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń, objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.  djPicture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)