Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Restrukturyzacja małych gospodarstw – kiedy nabór wniosków?

Obrazek

Teoretycznie nabór miał ruszyć w marcu, tak wynika z ogłoszonego przez ARiMR i resort rolnictwa harmonogramu dla PROW 2014-2020. A kiedy ruszy w praktyce?

Grzegorz Ignaczewski30 marca 2018, 09:26
Wszystko wskazuje na to, że wnioski w tegorocznym naborze na „Restrukturyzację małych gospodarstw” będzie można składać nie szybciej niż w maju. Wynika to z prostej matematyki – zgodnie z przepisami, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musi opublikować ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Skoro do dziś takiego ogłoszenia nie ma, nie ma już szans na uruchomienie tego naboru w kolejnym miesiącu – czyli kwietniu. Uruchomienie naboru w maju też nie jest szczególnie korzystne – przynajmniej do połowy maja, doradcy będą zmagać się z tegorocznymi wnioskami o dopłaty bezpośrednie i raczej trudno będzie znaleźć wolne moce do wypełniania wniosków o premie na restrukturyzacje. Rozsądnie byłoby zatem poczekać z tym naborem aż opadnie kurz po kampanii obszarowej.

Rolnicy czekają na nabór wniosków


A na tegoroczny nabór czeka całkiem sporo małych gospodarstw. Do wzięcia jest premia na inwestycje w wysokości 60 tys. złotych. O jej przyznanie mogą ubiegać się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 10 tys. euro SO. Resort rolnictwa pracuje obecnie nad zmianami w przepisach mającymi umożliwić większej grupie rolników skorzystanie z tej pomocy. Między innymi ma być wprowadzony krótszy okres obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS oraz pomoc ma być dostępna także dla osób ubezpieczonych w KRUS na wniosek. Zmienione mają być także kryteria punktowe.

Przypomnijmy, że całkowity budżet na realizację „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w PROW 2014-2020 wynosi blisko 883 mln euro, czyli około 3,7 mld zł. Pomoc ta będzie przyznawana rolnikowi w formie premii w wysokości 60 tysięcy zł, wypłacanej w dwóch ratach, wynoszących odpowiednio 80% i 20%. Warunkiem wypłaty drugiej raty, podobnie jak w premii dla młodego rolnika, będzie m.in. prawidłowa realizacja biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji gospodarstwa.

Restrukturyzację gospodarstwa w ramach tego działania należy rozumieć jako przeprowadzenie zasadniczych zmian poprawiających jego konkurencyjności i zwiększających rentowność poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Dla kogo wsparcie?


Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020, pomoc w ramach poddziałania "Restrukturyzacja małych gospodarstw" będzie mogła być przyznana rolnikowi, który:
  • prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
  • przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.
Z możliwości uzyskania premii na rozwój małego gospodarstwa mają być jednak wykluczone osoby, które są beneficjentami jednego z poniższych instrumentów wsparcia:Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)