Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Restrukturyzacja małych gospodarstw: wnioski tylko do dziś!

Obrazek

Jeszcze tylko dzisiaj można złożyć osobiście lub wysłać pocztą wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie wsparcia na restrukturyzację małego gospodarstwa rolnego.

Dorota Kolasińska17 lipca 2018, 00:49
Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" trwa od 18 czerwca i kończy się właśnie dziś, czyli 17 lipca 2018 r. Wsparcie inwestycji będzie realizowane w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW na lata na lata 2014-2020

Warunki i tryb udzielania pomocy

ARiMR przypomina, że w dniu 11 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw". W związku z czym zmieniają się warunki przyznawania pomocy.
Pomoc finansowa może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli:
  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
  • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 
  • o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Na ile dofinansowania można liczyć?

Pomoc przyznawana jest w wysokości 60 tys. zł. (nie więcej niż 15 tys. euro) i wypłacana jest w 2 ratach. 
  • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł.),
  • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł.).

Na co można wykorzystać te pieniądze?

Pomoc finansowa może być przeznaczona na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe (co najmniej 80% kwoty pomocy). O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała liczba punktów
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie  www.arimr.gov.pl. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wnioski można złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesyłką pocztową.

dko/na podst. arimr.gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)