Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” z PROW na nowych zasadach. Co się zmieni?

Skrócenie czasu na wydanie decyzji dla rolnika oraz przyśpieszenie wydawania unijnych środków. To główne założenia zmiany przepisów w działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

wk10 stycznia 2021, 10:19
Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Budżet PROW 2014 – 2020 musi być optymalnie wykorzystany


To kolejne z serii ministerialnych rozporządzeń, których celem jest dostosowanie przepisów krajowych do unijnego okresu przejściowego, który będzie obowiązywał w latach 2021–2022 (wprowadzony ze względu na opóźnione wdrażanie nowej WPR). Jego celem jest także konieczność jak najpełniejszego wykorzystania budżetu omawianego instrumentu wsparcia na końcowym etapie realizacji PROW 2014-2020 oraz skrócenia na końcowym etapie realizacji PROW 2014-2020 terminu na wydanie przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy.

Łatwiej będzie zrobić biznesplan do wniosku o wsparciePierwsza zmiana dotyczy praktycznego ułatwienia w sposobie składania jednego z załączników do wniosku o przyznanie pomocy, czyli biznesplanu. Proponuje się określić, że biznesplan, który dołącza się do wniosku o przyznanie pomocy, jest sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR. Taki dokument będzie można przynieść do biura powiatowego oraz oddziału regionalnego ARiMR na pamięci USB (pendrive).

- Mając na uwadze, że porty USB są standardowym wyposażeniem każdego Biura Powiatowego oraz Oddziału Regionalnego ARiMR, zasadnym jest wprowadzenie możliwości nagrywania biznesplanu na pamięć USB (pendrive) – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Połączenie limitów ze wszystkich województw


Ze względu na końcowy etap realizacji PROW 2014–2020, w celu jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia PROW, w tym również realizację zasady n+3 dla każdej alokacji rocznej, planowane jest wprowadzenie rozwiązania polegającego na połączeniu limitu środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw. Proponuje się, aby pomoc przysługiwała w kolejności ustalonej bez wyodrębniania limitu dla województwa mazowieckiego.

Decyzja ARiMR o przyznaniu pomocy w ciągu 180 dni


I kolejna ważna zmiana to skrócenie z 210 do 180 dni terminu na wydanie przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy wobec osób, które złożą wnioski o przyznanie pomocy począwszy od naboru planowanego w 2021 r. Proponowana zmiana został już przyjęty w innych instrumentach premiowych, czyli w „Premiach dla młodych rolników” oraz w „Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Jednocześnie proponuje się, się zmianę, zgodnie z którą wniosek o płatność drugiej raty premii składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Budżet na realizację operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wynosi 713,7 mln euro (w tym 454,1 mln euro to środki UE a 259,5 mln euro stanowią środki budżetu państwa). Do tej pory 30,5 tys. rolników złożyło wnioski na działanie „Restrukturyzacji małych gospodarstw”.

wk
Fot. Czekała


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)