Rozliczyć VAT od wierzytelności

Rozliczyć VAT od wierzytelności

Nie wiesz, czy można rozliczyć VAT od przeterminowanych wierzytelności w rolnictwie?

r e k l a m a

Jesteśmy grupą producentów warzyw. Mamy przeterminowane wierzytelności za dostarczone odbiorcom warzywa. Chcemy odzyskać przynajmniej część pieniędzy poprzez zbycie tych wierzytelności lub poprzez odzyskanie przy pomocy firmy windykacyjnej. Czy od czynności zbycia wierzytelności trzeba płacić VAT?

Wierzytelność, co do zasady, nie jest towarem ani usługą, ale prawem rzeczowym. Można nim obracać na podstawie KC – zaznacza Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT. Obrót wierzytelnościami jest faktycznie zaliczany do usług pośrednictwa finansowego. Usługi te są zwolnione z VAT, jednak z wyjątkiem usług ściągania długów i faktoringu, które opodatkowane są stawką 23%. Jednak sprzedaż własnej wierzytelności nie może być zaliczona do usług finansowych, ponieważ jest wykonaniem czynności w ramach działalności gospodarczej.  Takie podejście jest także reprezentowane w licznym orzecznictwie krajowym i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Tak więc, jeżeli dany podatnik sprzedaje własną wierzytelność od swojego klienta, to czynność taka podlega opodatkowaniu PCC, a jeżeli sprzedającym jest przedsiębiorca, który tę wierzytelność nabył w celu jej odsprzedaży lub windykacji to czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Opr. pł
Fot. Łuczak

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii