Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Sejm jednogłośnie za PROW 2022

Obrazek

W tej sprawie nie było żadnych politycznych różnic i wątpliwości. Projekt ustawy przedłużającej działanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejne dwa lata został poparty przez wszystkie sejmowe kluby. Rząd zapewnia, że wszystkie pieniądze z PROW zostaną wydane na czas.

wk3 grudnia 2021, 09:36

Sejm zakończył prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawową przyczyną, dla której trzeba ustawę znowelizować jest niezakończenie na czas reformy Wspólnej Polityki Rolnej. UE zdecydowała się więc na okres przejściowy w latach 2021 i 2022.

– W konsekwencji rozporządzeniem przejściowym zapewniono dalsze stosowanie przepisów obecnych ram WPR-u obejmujących okres 2014–2020 oraz nieprzerwane dokonywanie płatności na rzecz rolników i innych beneficjentów, co gwarantuje przewidywalność i stabilność w okresie przejściowym w latach 2021 i 2022, do dnia rozpoczęcia stosowania nowych ram prawnych obejmujących okres rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. – tłumaczył podczas posiedzenia Sejmu poseł sprawozdawca Jerzy Małecki z PiS.

Poseł sprawozdawca podkreślił, że projekt spotkał się z poparciem wszystkich klubów sejmowych. Poprawki wprowadzone w trakcie prac legislacyjnych miały jedynie charakter techniczny.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim klubom za poparcie tego projektu ustawy, za merytoryczną pracę podczas posiedzenia komisji. Jak widać, przyjęcie tego projektu i prace nad nim spotkały się z dużym zrozumieniem, ponieważ ułatwi on wszystkim beneficjentom pozyskiwanie środków – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Długa lista zmian

Ale ustawa o PROW to nie tylko przedłużenie jego działania ale szereg uproszczeń dla rolników:

  • możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej. Ograniczenie konieczności osobistego kontaktu jest także istotne w okresie trwania ogłoszonego stanu epidemii;

  • uproszczone zostaną procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. w obszarach rolniczych i leśnych. Zlikwidowane zostaną skomplikowane procedury uzyskiwania zgód, które zniechęcały do podejmowania działań w  tym zakresie;

  • w przepisach ustawy – Prawo wodne uwzględniona została możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych;

  • producenci bydła, świń i drobiu (z wyłączeniem posiadaczy stad reprodukcyjnych) będą mogli ubiegać się o wsparcie na zawarcie umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko wystąpienia Salmonelli.

Dodatkowe fundusze

Z tytułu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Polski spodziewamy się następujących transferów pieniędzy:

  • 2021 r.  - 1 577 316 878 euro;

  • 2022 r.  - 1 655 198 915 euro.

Obecne wykorzystanie PROW od początku jego działania wynosi 66% i zdaniem rządu wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane.

– Nie ma obaw, abyśmy jakieś pieniądze zwracali. Polska jest wśród krajów, które najmniej zwracają środków, wykorzystujemy je niemal w całym zakresie – wyjaśnił wiceminister R. Bartosik.

Zgodnie z zasadą „N+3” operacje w ramach PROW mogą teraz mogły być rozliczane do końca 2025 r. 

wk
fot. Sejm.gov/A. ZielińskiWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)