Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Sierpniowe nawałnice: jakie są warunki przyznania pomocy?

Obrazek

Od dziś aż do końca września można składać wnioski do ARiMR o wsparcie z tytułu sierpniowych nawałnic. Przedstawiamy dokładne wymagania, które trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie.

Aneta Lewandowska8 września 2017, 13:18
Podsumowujemy wszystkie wymagania, jakie musi spełnić poszkodowany rolnik, by uzyskać pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Dokąd składać wnioski?

Wnioski od 8 do 30 września 2017 r. należy złożyć do Kierownika odpowiedniego biura powiatowego ARiMR. 

Do kogo kierowane jest wsparcie?

 • dla rolnika, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.
Pomoc będzie udzielana:
 • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
 • poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, lub w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł, lub wystąpiły w lasach. 

Stawki pomocy to:

 • 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody;
 • 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy;
 • maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej.


W przypadku szkód w uprawach pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, oprócz łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.

Ważne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:
 • kopię protokołu oszacowania szkód, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody lub o zakresie i wysokości szkód w budynkach;
 • jeśli szkody wystąpiły na terenie lasu - oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły. Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego;
 • oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis).
Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

oprac. al na podstawie ARiMRPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)