Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Spóźniona zapłata a odliczenie VAT

Obrazek

Pytanie: Prowadzę skup zbóż i rzepaku od kilku lat. Większość moich dostawców to czynni podatnicy VAT, ale ok. 40 dostawców jest rolnikami ryczałtowymi. Ostatnio miałem pewne kłopoty z płynnością finansową i kilku rolnikom ryczałtowym przelałem należności w 16 i w 18 dniu po dostawie. Czy mogę odliczyć VAT w takim przypadku?

dr Piotr Łuczak13 stycznia 2017, 09:50

Odpowiedź: Ustawa o VAT wprowadza szczególne warunki rozliczenia VAT z faktur VAT-RR po stronie nabywcy – podaje Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz redakcyjny ekspert VAT.

Zgodnie z art 116 ust. 6 pkt 2 Ustawy prawo nabywcy do zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 (zwrot zryczałtowany) o zryczałtowany zwrot podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty pod warunkiem, że zapłata należności za produkty rolne, w tym również kwota zryczałtowanego zwrotu podatku nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia od dnia zakupu.
Od tej zasady jest  wyjątek w postaci umownego określenia przez strony dłuższego niż 14-dniowy termin płatności. Zatem moment (miesiąc) rozliczenia VAT jest „sztywno” związany nie z datą wydania faktury, ale z prawidłową datą  zapłaty należności. Ustawodawca nie dał tutaj żadnej alternatywy.

Przypomnijmy, że prawo do rozliczenia VAT od „zwykłej” faktury jest związane z datą dostawy, a rozliczenie nastąpić za miesiąc dostawy lub w dwóch miesiącach następnych.  Brak terminowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu, tj. standardowo do 14 dni lub zgodnie z terminem w odrębnej umowie pomiędzy kontrahentami jednoznacznie i ostatecznie pozbawia nabywcę prawa do odliczenia. Potwierdzają to liczne interpretacje indywidualne, np. z 08.05.2009 r. dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: „Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 wykazanego w fakturach VAT RR, których płatności dokonywane są po terminie określonym w umowie przez strony, bowiem nie zostaną zachowane warunki określone w powołanym art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że takie nieodliczone kwoty z faktury VAT-RR,  po stronie nabywcy, nie mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu, a więc faktycznie są rodzajem kary finansowej, która zasila budżet państwa.

Na temat VAT piszemy w każdym numerze „top agrar Polska”. Polecamy też kwartalnik „top agroszef Premium”, w którym szeroko opisujemy w artykułach tematykę VAT, zasady ogólne, rozliczanie grup. Jedyny taki informator o VAT w rolnictwie na rynku! Kliknij TUTAJ.
Opr. płNewsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)