Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Sprzedaż akcji akcjonariusza

Czy spółka cukrowa (akcyjna) może pozbawić akcjonariusza akcji bez jego zgody?

adw. Mikołaj Pomin6 września 2020, 16:00
Akcjonariusz spółki akcyjnej może wyzbyć się akcji przede wszystkim poprzez ich zbycie (sprzedaż, darowiznę). Utracić akcje można również poprzez ich umorzenie oraz wykup przez samą spółkę. Nie wdając się w szczegóły, zbycie akcji przez akcjonariusza w zasadzie zależne jest wyłącznie od jego woli. Jeśli natomiast chodzi o umorzenie akcji, może ono nastąpić za jego zgodą (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).


Akcje mogą być umorzone jednak tylko w przypadku, gdy statut spółki akcyjnej tak stanowi i na zasadach w nim określonych.


Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem i podlega ogłoszeniu. Innymi słowy, tylko walne zgromadzenie podejmuje decyzję o umorzeniu przymusowym.


Każdy akcjonariusz ma prawo wziąć udział w walnym zgromadzeniu i głosować w sprawie ewentualnego umorzenia akcji, bowiem informacja o uchwale umarzającej akcje zawarta jest  w ogłoszeniu zgromadzeniu akcjonariuszy. Przyjmuje się, że jeżeli ogłoszenie zostało dokonane prawidłowo, a akcjonariusze zostali poinformowani o projektowanych uchwałach,  ich ewentualna nieobecność jest ich świadomym wyborem.


W omawianym przypadku, jeżeli walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o umorzeniu akcji i została ona zarejestrowana przez sąd rejestrowy, akcje posiadane przez Czytelnika zostały umorzone (unicestwione) i przysługuje mu z tego tytułu wynagrodzenie. Należy zaznaczyć, że umarzanie i wykup akcji to problematyka skomplikowana i obszerna, dlatego niniejsza odpowiedź dotyczy wyłącznie podstawowych zagadnień.


adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)