Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Sprzedaż maszyn darowanych przez rodziców

Czy maszyny nabyte w darowiźnie od rodziców można sprzedać po upływie 6 miesięcy od darowizny?

adw. Mikołaj Pomin6 września 2021, 09:56
Generalnie rzecz biorąc, nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z treścią przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1813), warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Niezależnie od powyższego, zwolnieniu od podatku podlega nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia (art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy).


Maszyny nabyte przez Czytelniczkę od rodziców, co prawda zwolnione są z podatku od spadków i darowizn, jednak ewentualna ich sprzedaż lub darowanie przed upływem 3 lat skutkować będzie koniecznością zapłaty podatku, od którego nabycie było zwolnione.


adwokat Mikołaj Pomin
Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)