Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Świnia plus, krowa plus – pieniądze dla wybranych

Obrazek

Zapowiedziane przez prezesa PiS dopłaty do krów i świń, okrzyknięte powszechnie programem „krowa plus, świnia plus” zaczynają przybierać realne kształty w postaci nowego działania „Dobrostan zwierząt” w PROW.

Grzegorz Ignaczewski2 sierpnia 2019, 09:16

Zaproponowane przez resort rolnictwa nowe działanie zatwierdził pod koniec czerwca br. Komitet Monitorujący PROW, ale do jego wdrożenia konieczna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej. Program ma ruszyć w przyszłym roku. Na jego realizację w budżecie PROW przewidziano 50 mln euro, które przesunięto z pomocy dla grup producentów rolnych (z ok. 260 mln euro pierwotnie dla grup zarezerwowanych, z których do tej pory zakontraktowano połowę środków i to tylko dzięki zobowiązaniom z poprzedniego PROW).

Kto z tej pomocy skorzysta? Po pierwsze – dopłaty będą przysługiwały rolnikom, którzy zobowiążą się do utrzymywania świń lub bydła w warunkach lepszych niż wynikające z ogólnych przepisów prawa. W założeniach wsparcie to ma rekompensować rolnikom dodatkowe koszty i utracone dochody w związku z podwyższonym dobrostanem zwierząt (np. zmniejszoną obsadą).

Program podzielony będzie na dwa pakiety: dobrostan świń oraz dobrostan krów.


Dobrostan świń

Pakiet 1. – czyli dobrostan świń – ma być podzielony na 4 warianty:

  • wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni,
  • wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni,
  • wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu - dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.,
  • wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu – dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.

Jeżeli zdecydujemy się na przystąpienie do tego pakietu, jego wymogi muszą być spełnione dla wszystkich świń utrzymywanych w gospodarstwie, tzn. jeżeli wybierzemy wariant dotyczący dobrostanu loch, wszystkie lochy w gospodarstwie muszą być utrzymywanie zgodnie z podwyższonymi standardami, tak samo w przypadku wariantu dla tuczników.

Dobrostan krów

Pakiet 2., czyli dotyczący dobrostanu bydła podzielony jest na 3 warianty:

  • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym, przez przynajmniej 6 godzin dziennie,
  • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni,
  • wariant 2.3. Dobrostan krów mamek. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg  na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym.

Jakie warunki należy spełnić aby dostać dofinansowanie przeczytacie w sierpniowym numerze top agrar Polska od str. 32. Zachęcam do lektury! giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)