Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Sytuacja w krajowym doradztwie rolniczym – rząd przedstawił raport

Obrazek

Dwa miliony rolników w tym roku skorzystało z usług ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce. Ich kondycja zdaniem rządu poprawiła się i został zatrzymany wieloletni trend odchodzenia pracowników z powodu niskich pensji. 

wk12 grudnia 2020, 18:52
System doradztwa rolniczego w Polsce na charakter publiczno-prywatny. Oprócz pracowników państwowych ODR na rynku funkcjonują prywatne firmy, które zajmują się doradztwem, ale takie funkcję wykonują także częściowo Izby Rolnicze oraz branżowe związki rolnicze. W Polsce jest obecnie 3 tysiące certyfikowanych doradców rolniczych, ponad 2200 doradców rolno-środowiskowych, ponad 700 doradców przyrodniczych oraz 400 doradców leśnych.

Zdaniem rządu, który przedstawiał w Sejmie sprawozdanie z sytuacji państwowych ODR-ów ich rzeczywistość kadrowa i finansowa w tym roku znacznie się poprawiła. 


- W 2020 r. jest pierwszym rokiem kiedy obserwujemy odwróceni dotychczasowego spadku zatrudnienie w ODR. W stosunku do poprzedniego roku mamy o 200 osób zatrudnionych więcej. To bardzo ważne bo daje to możliwość jeszcze większej skali działalności – mówiła podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa Edyta Wieczorkiewicz - Dudek, wicedyrektor Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji w MRiRW.

Obecnie w kraju jest zatrudnionych 3900 osób w publicznym doradztwie, z czego 200 osób w Centrum Doradztwa w Brwinowie. Zwiększenie zatrudnienia ma oczywiście związek z pieniędzmi. W tym roku ODR-y otrzymały z dotacji celowych 225 mln zł. To o 25 mln zł więcej niż w 2019 r. Z tej kwoty, aż 22,5 mln zł zostało skierowano na wynagrodzenia.

– To jest realna poprawa funduszu wynagrodzeń – dodała E.  Wieczorkiewicz – Dudek.

Od 2016 r. kiedy ODR wróciły pod nadzór ministerstwa rolnictwa kwota dotacji na wydatki majątkowe zwiększyła się o 50 mln zł.

– W przyszłym roku prawdopodobnie dotacja celowa będzie mniejsza o 3% czyli ok. 5,5 mln zł. Ale ważne jest to, że zostanie utrzymany limit na wynagrodzenia – zapewniła dyrektor Edyta Wieczorkiewicz – Dudek.

Doradztwo rolnicze stara się na bieżąco odpowiadać na potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów wiejskich. Stąd trzy nowe inicjatywy. Pierwsza nich to sieć e-bazarków, czyli platform komunikujących lokalnych rolników z odbiorcami płodów rolnych. W tym roku podjęto również inicjatywę lokalnych partnerstw wodnych. Ma to być odpowiedź na pogarszający się dostęp do wody na wsi. Odtworzono została po latach inicjatywa dużego ogólnopolskiego wydarzenia pod nazwą „Krajowe Dni Pola”, którą zrealizował jeden z ODR-ów. Będzie to impreza cykliczna realizowana co roku w innym miejscu.

Ośrodki Doradztwa Rolniczego przechodzą także cyfrową rewolucje.

- Co raz więcej form usług jest kierowanych do odbiorców dzięki możliwością tworzony przez nowoczesne technologię. Np. różnego rodzaju webinaria - dodała dyrektor Edyta Wieczorkiewicz – Dudek z MRiRW.

ODR przygotowują się także do wprowadzenia Zielonego Ładu w rolnictwie oraz strategii „Od pola do stołu”.

– Ponad 180 osób ukończyło studia podyplomowe z zakresu ekologii. Myślę, że jest to dobry kierunek. Edukacja doradców  w tym zakresie jest bardzo wysoka – zapewnił posłów wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)