Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Trwają negocjacje w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich

Obrazek

Polski rząd krytycznie ocenia propozycje skali wyrównania dopłat bezpośrednich jaką zaproponowała Komisja Europejska. Negocjacje trwają, a rozstrzygnięcia możemy spodziewać się jeszcze w tym roku.

wk13 marca 2020, 14:21
O sprawę wyrównania dopłat bezpośrednich zapytała w interpelacji posłanka Katarzyna Osos z Platformy Obywatelskiej. W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński zapewnił, że od początku działalności rządów Prawa i Sprawiedliwości po wygranych wyborach w 2015 roku resort rolnictwa prowadził aktywne działania dotyczące kwestii wyrównania płatności bezpośrednich, a obecny rząd PiS kontynuuje tę aktywność.

Niemniej, wiceminister Giżyński, zauważył, że możliwość realizacji postulatu wyrównania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami UE związana jest z cyklem politycznym prac nad wielkością i kształtem kolejnego wieloletniego budżetu UE.

Obecnie dyskutowany jest budżet UE (Wieloletnie Ramy Finansowe) na lata 2021-2027. Punktem wyjścia do tych dyskusji są propozycje przedstawione przez Komisję Europejską w maju 2018 r. Negocjacje przedłużają się, ale ich rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu 2020 r.

Na początku procesu negocjacji WRF 2021-2027 zdecydowano na forum Rady UE, że to w ramach tych właśnie dyskusji ustalony zostanie nie tylko ogólny poziom wydatków na WPR w okresie 2021-2027, ale również rozwiązania dotyczące tzw. konwergencji zewnętrznej płatności bezpośrednich – mechanizmu mającego kluczowe znaczenie dla wyrównania płatności bezpośrednich.

Innym mechanizmem, który może mieć w przyszłości znaczenie dla poziomu płatności bezpośrednich w Polsce, który także będzie rozstrzygany w ramach negocjacji dotyczących WRF, jest tzw. mechanizm elastyczności, pozwalający na transfer środków pomiędzy przyznanymi państwom członkowskim alokacjami na rozwój obszarów wiejskich a alokacjami na płatności bezpośrednie (taki transfer może odbyć się w obydwu kierunkach, a decyzje w tej sprawie będzie podejmować państwo członkowskie).

To właśnie trzy wymienione powyżej elementy, czyli:

•    poziom budżetu WPR (w tym alokacja na płatności bezpośrednie),
•    rozstrzygnięcia w sprawie mechanizmu konwergencji zewnętrznej
•    mechanizm elastyczności będą miały podstawowe znaczenie dla zrównania dopłat.

W negocjacjach dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych polski rząd na równi priorytetowo traktuje sprawę odpowiedniego poziomu wydatków na dwie polityki traktatowe, tj. politykę spójności i wspólną politykę rolną (WPR).

- W zakresie finansowania WPR podkreśla potrzebę pełnego wyrównania poziomu płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi UE, jako warunku sprawiedliwego podziału środków wsparcia dla europejskich rolników. Zwraca uwagę, że funkcjonujące w ramach rolnego rynku wewnętrznego UE podmioty muszą spełniać te same- jednakowe dla wszystkich i coraz wyższe unijne standardy produkcji. Zaproponowane przez KE w ramach mechanizmu konwergencji tempo i skala wyrównywania płatności bezpośrednich oceniane są przez polski rząd krytycznie – napisało MRiRW w odpowiedzi na interpelację.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)