Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Unijni rolnicy dostaną 8 mld euro pomocy z tytułu negatywnych skutków koronawirusa

Obrazek

Parlament Europejski i Rada Europejska osiągnęły we wtorek tymczasowe porozumienie w sprawie unijnego pakietu naprawczego dla rolników, producentów żywności i obszarów wiejskich, który ma pomóc branży rolnej przetrwać kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa. Wszystkie środki pomocowe mają trafić do rolników już w 2021 i w 2022 roku a nie jak planowano wcześniej w latach 2022 - 2024.

Bartłomiej Czekała10 listopada 2020, 22:17
Wprawdzie to porozumienie polityczne nadal wymaga formalnego zatwierdzenia zarówno przez Parlament, jak i przez Radę. Ale nie powinno być z tym kłopotu. Negocjatorzy uzgodnili, że wszystkie fundusze zostaną udostępnione społecznościom wiejskim z unijnego instrumentu naprawczego do 2021 i 2022 r. Pierwotnie Komisja Europejska zaproponowała uwolnienie gtych środków dopiero w latach 2022 - 2024 r. Około 30% pomocy w wysokości 8,07 mld EUR zostanie udostępnione w 2021 r., a pozostałe 70% zostanie uwolnione w 2022 r., mówi uzgodniony tekst.

37% pomocy na ekologię, klimat, środowisko i dobrostan zwierząt, 55% dla młodych rolników


Posłom udało się zabezpieczyć co najmniej 37% tych środków na odbudowę rolników ekologicznych, działań związanych ze środowiskiem i klimatem oraz dobrostanu zwierząt. Natomiast co najmniej 55% funduszu będzie wspierać start-upy młodych rolników i inwestycje w gospodarstwach rolnych, które mają się przyczynić do stabilnego, trwałego i cyfrowego ożywienia sektora rolnego. Udział środków na odbudowę, które kraje UE przeznaczą na praktyki korzystne dla środowiska, nie powinien być niższy niż odsetek puli środków na rozwój obszarów wiejskich UE, które obecnie są wydawane na ten cel.

Wyższe współfinansowanie unijne bez wkładu własnego krajów UE


Zgodnie z zawartym porozumieniem UE sfinansuje do 100% kwalifikowalnych działań z dodatkowych środków przekazanych przez Next Generation EU. Kraje unijne nie będą musiały wpłacać żadnych dodatkowych pieniędzy ze swoich budżetów krajowych.

Negocjatorzy zgodzili się, że inwestycje dokonywane przez rolników i przetwórców żywności, które przyczyniają się do trwałego i cyfrowego ożywienia gospodarczego, mogą uzyskać wsparcie nawet do poziomu 75% poniesionych kosztów. Posłom do Parlamentu Europejskiego udało się również zwiększyć pułap pomocy na rozpoczęcie działalności z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla młodych rolników z 70 000 do 100 000 euro.

– Parlament Europejski po raz kolejny pokazał, że może przewodzić i napędzać proces legislacyjny UE, odpowiadając na rzeczywiste potrzeby i apeluje o wsparcie ze strony naszych obywateli, naszych społeczności wiejskich oraz naszych rolników i producentów żywności. Udało nam się w rekordowym czasie zapewnić unijne fundusze na odbudowę, aby zwiększyć odporność, trwałość i cyfryzację sektora; nie tylko finansować standardowe rozwiązania biznesowe. W ten sposób pokazujemy konkretną solidarność UE z sektorem, który nawet w najciemniejszych dniach pandemii COVID-19 nigdy nie zawiódł obywateli UE - powiedział włoski poseł sprawozdawca Paolo De Castro.

– W bardzo krótkim czasie udało nam się uzgodnić, że rozpaczliwie potrzebna pomoc finansowa dla unijnych rolników, producentów żywności i beneficjentów wiejskich zostanie szybko uwolniona. Teraz musimy szybko sfinalizować negocjacje w sprawie zasad WPR na lata 2021 i 2022, abyśmy do końca roku mieli zatwierdzone odpowiednie przepisy, które pomogą rolnikom zachować większą odporność w przyszłości - dodał przewodniczący Komisji Rolnictwa Norbert Lins z Niemiec.

Co dalej?


Teraz uzgodniony politycznie tekst dotyczący unijnego instrumentu naprawczego nowej generacji zostanie włączony do rozporządzenia przejściowego w sprawie WPR. Uzgodnione przepisy przejściowe WPR będą jeszcze musiały zostać zatwierdzone przez Parlament i Radę, zanim będą mogły wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

oprac. bcz na podst. europarl.europa.eu
Fot. europarl.europa.eu

Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy