Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Użyczenie maszyny a VAT?

Obrazek

Nasza grupa producencka użycza swoim członkom, również podatnikom VAT, ciągniki i maszyny, ale chcemy wystawiać na to faktury VAT. Czy jest to lepsze rozwiązanie od umowy użyczenia?

dr Piotr Łuczak29 września 2017, 08:00
Nasza grupa producencka użycza swoim członkom, również podatnikom VAT, ciągniki i maszyny, ale chcemy wystawiać na to faktury VAT. Czy jest to lepsze rozwiązanie od umowy użyczenia?

Wystawienie faktury VAT oznacza, że czynność była odpłatna, a więc nie ma mowy o użyczeniu, które z zasady kodeksowej jest czynnością nieodpłatną – odpowiada Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT. Zatem w przypadku maszyn i ciągników mamy do czynienia ze świadczeniem usługi. Może to być klasyczna usługa rolnicza, a więc wykonanie konkretnego zabiegu agregatem z obsługą (Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt PKD ex 01.6), albo wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKD 77.31.10.0).

W pierwszym przypadku stawka podatku VAT wynosi 8%, a w drugim 23%, ponieważ wynajem i dzierżawa maszyn bez obsługi nie jest wymieniona w Załączniku nr 5, określającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką obniżoną. Wystawione faktury VAT za usługi i najem są oczywiście podstawą do rozliczenia VAT po stronie czynnego podatnika VAT.

Porównując to do umowy użyczenia z VAT wyliczonym na podstawie kosztu, zgodnie z  art. 29a, użyczenie maszyn i ciągników powoduje konieczność jednokierunkowej zapłaty VAT przez użyczającego i to wg stawki podstawowej 23%, przy niższej podstawie opodatkowania (wg kosztu a nie wg ceny rynkowej). Jednak wystawienie faktury na usługę i najem daje możliwość rozliczenia VAT należnego także po stronie odbiorcy. Np. grupa użycza członkowi kombajn bez paliwa na skoszenie 50 ha i wycenia koszt tego użyczenia na 6 tys. zł (120 zł/ha), od czego musi naliczyć podatek VAT 23% = 1380 zł. Jeśli wystawi członkowi fakturę na skoszenie, np. 350 zł/ha netto, to przy stawce 8% VAT wyniesie 1400 zł. Jeśli wystawi członkowi fakturę na najem kombajnu bez obsługi po cenie rynkowej np. 200 zł/ha, to VAT przy stawce 23% wyniesie 2300 zł.

W momencie wystawienia faktury VAT na usługi rolnicze lub najem maszyn rolniczych bez obsługi, formalnie podatnik VAT dokumentuje wykonywanie działalności gospodarczej, ponieważ takie czynności nie są zaliczane do działalności rolniczej. Zatem użyczenie przez grupę (osobę prawną) maszyn, ciągników  członkom tej grupy jest korzystniejszym rozwiązaniem dla grupy niż dokumentowanie tych czynności fakturami VAT jako usługi i najem.

Opr. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)