VAT, gdy chcesz wrócić na gospodarstwo…

VAT, gdy chcesz wrócić na gospodarstwo…

Czy można ponownie zostać ryczałtowcem, i być w zgodzie z rozliczeniem VAT? Co na to fiskus?

r e k l a m a

Po przekazaniu gospodarstwa w całości w związku z przejściem na emeryturę KRUS  i złożeniu deklaracji VAT-Z zostanę wykreślony w ewidencji czynnych podatników VAT. Czy jest możliwe i po jakim czasie  (bez konieczności zwracania VAT z lat w których prowadziło się gospodarstwo) rozpoczęcie znów działalności rolniczej i czy można zostać ryczałtowcem? – pyta nasz Czytelnik.

Mamy tutaj dwa obszary problemowe – przepisy KRUS oraz VAT – wskazuje Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT. Biorąc pod uwagę przepisy KRUS, nasz Czytelnik całkowicie zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, czyli, jak należy przyjąć, posiada mniej niż 1 ha UR lub nie posiada gruntów rolnych w ogóle i pobiera od tej pory emeryturę w całości. Jeśli ponownie rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej, np. na dzierżawionym gruncie o powierzchni ponad 1 ha UR (lub 1 ha przeliczeniowy), to formalnie utraci prawo do części uzupełniającej emerytury KRUS.

Biorąc pod uwagę przepisy VAT, to po przekazaniu całego gospodarstwa nastąpiło definitywne przerwanie ciągłości statusu czynnego podatnika VAT i ewentualne przyszłe rozpoczęcie działalności rolniczej przez takiego podatnika oznacza rozpoczęcie „od nowa” historii podatnika VAT.  Nie ma tutaj żadnego znaczenia status rolnika w KRUS, a tylko fakt wykonywania „działalności rolniczej” wg definicji Ustawy o VAT. Możliwe są tu następujące przypadki:
  • emeryt posiada jakikolwiek grunt rolny (własny lub dzierżawiony), czyli prowadzi „działalność rolniczą”  i dokonuje dostawy  produktów rolnych. Sam fakt dokonywania tych dostaw czyni go automatycznie „rolnikiem ryczałtowym”, jednak jeśli nie posiada co najmniej 1 ha UR, nie będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia i stać się czynnym podatnikiem VAT;
  • emeryt posiada co najmniej 1 ha UR, prowadzi działalność rolniczą i dokonuje dostaw – staje się posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu VAT o statusie rolnika ryczałtowego z prawem rezygnacji do zwolnienia;
  • emeryt posiada mniej niż 1 ha UR lub nie posiada w ogóle UR i rozpoczyna działalność rolniczą w ramach działu specjalnego produkcji rolnej poza gospodarstwem rolnym, np. hodowlę kotów rasowych – wg VAT rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej jako rolnik ryczałtowy z prawem rezygnacji ze zwolnienia VAT.
Roman Włodarz
Opr. pł

Od nowego roku czekają rolników nowe zasady rozliczeń VAT. Szeroko omawiamy je na naszych warsztatach VAT. Zapisy – kliknij TUTAJ.

Na bieżąco o VAT w kwartalniku „top agroszef Premium”. Zapraszamy do jego prenumeraty. Kliknij TUTAJ.


W najnowszym wydaniu agroszefa m.in.:
  • jak zatrudnić pracownika ze Wschodu;
  • najnowsze zmiany w opodatkowaniu Ukraińców i innych pracowników ze Wschodu;
  • pomocnik w gospodarstwie a KRUS;
  • pytania i odpowiedzi do VAT.
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii