Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

VAT i zgłoszenie rejestracyjne na żonę

Obrazek

Prowadzisz wspólnie z żoną gospodarstwo rolne oraz własną działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako podatnik czynny. Jak rozliczać VAT?

dr Piotr Łuczak9 grudnia 2017, 10:26
Prowadzę wspólnie z żoną gospodarstwo rolne oraz własną działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako podatnik czynny. Równolegle moja żona w 2012 roku wzięła dotację na różnicowanie na usługi rolnicze i także jest podatnikiem VAT. Do tej pory wszystkie kontrole US przebiegały pomyślnie jednak wiemy, że formalnie powinniśmy mieć tylko jeden NIP na całość działalności. Chcielibyśmy jak najszybciej doprowadzić nasze działalności do zgodności z przepisami VAT. 5-letni okres zobowiązań mojej żony wobec ARIMR minie w maju br. Jak najkorzystniej to przeprowadzić? – pyta Czytelnik.

Faktycznie, z punktu widzenia art. 15 ust. 4 Ustawy VAT, tylko jedna osoba w gospodarstwie prowadzącym działalność rolniczą może złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT i być czynnym podatnikiem VAT – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

W omawianym przypadku, zgodnie z przepisami, tylko mąż ma prawo posiadać NIP dla gospodarstwa rolnego i dla obu działalności usługowych, ponieważ te działalności mieszczą się w zakresie działalności rolniczej. W praktyce – a dotyczy to kilku tysięcy przypadków – US rejestrowały kilku podatników VAT na jednej działalności rolniczej, ponieważ prawdopodobnie nie dysponowały informacjami o stanie posiadania gospodarstwa rolnego osób zgłaszanych.
W omawianym przypadku US toleruje, póki co, dwoje podatników na jednej działalności rolniczej, ale prędzej czy później należy się spodziewać innego obrotu sprawy. Uprzedzając to, racjonalnym działaniem będzie doprowadzenie do stanu, w którym nie będzie konfliktu wynikającego z art. 15 ust. 4. Ponieważ nie wiemy, czy żona, oprócz działalności rolniczej w zakresie usług  rolniczych faktycznie wykonuje także działalności nierolnicze, możemy rozważyć następujące rozwiązania:
1.    żona prowadzi wyłącznie usługi rolnicze – jedynym sposobem będzie zakończenie działalności gospodarczej, dokonanie spisu z natury towarów i materiałów (art. 14 Ustawy o VAT) i odprowadzenie VAT od tego spisu a także wyrejestrowanie się z ewidencji podatników czynnych VAT. Po zapłacie VAT od pozostałości likwidacyjnej, składniki majątkowe pozostają własnością tej osoby i mogą być np. przekazane do gospodarstwa męża. Można rozważyć wcześniejszą sprzedaż – na fakturę VAT – tych składników (nawet mężowi), tak aby remanent likwidacyjny był zerowy. Teoretycznie można by rozważyć wystąpienie do IS o indywidualną interpretację co do możliwości przekazania bez VAT maszyn rolniczych z działalności żony do gospodarstwa lub działalności usługowej  męża – wszak jest to, zgodnie z Ustawą o VAT, jedna i ta sama działalność rolnicza. Niestety, nie ma jeszcze w tej sprawie utrwalonej praktyki orzeczniczej.
2.    żona prowadzi także działalność nierolniczą, np. transport i chce taką działalność nadal prowadzić – w tym przypadku żona powinna formalnie zmienić zapis w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) poprzez wykreślenie PKD dla usług rolniczych. W dalszym ciągu pozostanie podatnikiem czynnym VAT dla tych czynności. Ponieważ jednak maszyny rolnicze wykorzystywane dla usług rolniczych przestaną być wykorzystywane dla działalności opodatkowanej, najlepiej wycofać je do majątku osobistego (należy w tym przypadku naliczyć 23% VAT od wartości rynkowej netto) lub sprzedać, także ze stawką 23% VAT.
Po przeprowadzeniu tych operacji dla działalności rolniczej będzie tylko jeden podatnik czynny VAT.

Seminaria VAT zapraszają

Styczeń 2018 niesie sporo zmian w VAT, które dotkną także rolników. Wśród nich wyróżnić można: jednolity plik kontrolny, split payment, obowiązek składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie papierowo, a już elektroniczne.

Od 1 stycznia br. podatnicy VAT będą zobowiązani prowadzić ewidencję nabyć i ewidencję sprzedaży w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten wynika z koniecznością przesyłania danych z tych ewidencji w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego.

W przypadku split payment pojawia się obowiązek rozdzielnia kwoty brutto na kwotę netto i sam czysty VAT. Każda z kwot jest wpłacana na odrębne konta. Od 1 kwietnia 2018 r. dla osób będących podatnikami czynnikami VAT i posiadającymi konta bankowe firmowe, banki będą musiały założyć subkonta, na które przelewany będzie VAT. Jeśli rolnik w rozliczeniu z kontrahentem zdecyduje się na split payment, zyskuje. Zwalnia go z solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie VAT, jeśli okaże się, że nawet wbrew swej wiedzy, handlował z nieuczciwym przedsiębiorcą, nie rozliczającym VAT.

Szeroko o VAT i o tym, jak dać sobie radę z nowymi przepisami fiskalnymi omawialiśmy na naszych trzech listopadowych seminariach VAT w Płońsku, Łomży i Brzozie k. Brodnicy.
Jest szansa jeszcze się spotkać w lutym br.: druga tura warsztatów VAT w woj. opolskim, łódzkim i wielkopolskim. Szkolenia z przerwą na posiłek trwają od 10.00 do 15.00. Rejestracja online: promocyjna cena dla prenumeratorów TAP. Naszym prelegentem jest Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, a spotkanie moderuje dr Piotr Łuczak, z-ca redaktora naczelnego top agrar Polska.  Opr. pł

Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)