Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

VAT na materiał genetyczny – czy wróci stawka 8%?

Obrazek
Ministerstwo rolnictwa chce przywrócić preferencyjną 8% stawkę VAT na materiał genetyczny. Jego zdaniem ostatnia podwyżka może doprowadzić do spadku produkcji mleka. W tej sprawie toczą się rozmowy z resortem finansów, który musi podjąć ostateczną decyzję.
wk5 sierpnia 2020, 16:13
1. lipca br. weszła w życie nowa, zmieniona matryca stawki podatku VAT oraz sposób klasyfikacji towarów z zakresu nasienia zwierząt hodowlanych, w tym bydła. Zdecydowano się na podniesienie stawki podatku VAT z 8% do 23%. Zdaniem posłanki Urszuli Nowogórskiej taka decyzja rządu doprowadzi do wzrostu cen na materiał genetyczny w postaci nasienia samców zwierząt gospodarczych, co z kolei będzie odzwierciedleniem wzrostu kosztów produkcji mleka i zmniejszenia jej rentowności. 


- Wyższa stawka podatku VAT mocno da się we znaki małym, jak i średnim gospodarstwom, w tym tzw. rolnikom ryczałtowym, którzy zostaną pozbawieni możliwości odliczenia VAT-u naliczonego na podstawie faktur dokumentujących poszczególne zakupy. Decyzja o poniesieniu stawki VAT spowoduje również zwiększenie importu nasienia oraz spadek konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych, co budzi wielkie obawy rolników, producentów i przedsiębiorców dostarczających ww. nasienie na polski rynek – napisała posłanka Nowogórska w interpelacji, w której pyta resort rolnictwa co zamierza zrobić z 15% podwyżką VAT-u.

W odpowiedzi MRiRW przypomniało, że wprawdzie sprawy dotyczące podatku VAT, w tym wysokość obowiązujących stawek VAT, należą do zakresu działań Ministra Finansów, ale w opinii MRiRW konieczne jest przywrócenie w odniesieniu do nasienia bydlęcego i pozostałego o kodzie CN 0511 10 00 możliwości stosowania preferencyjnej 8% stawki VAT, tak jak to było dotychczas.

Pismo w tej sprawie 1 lipca zostało przesłane na ręce ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Przypomniano w nim, ze Polska należy do czołowych producentów mleka krowiego w Unii Europejskiej, a krajowa produkcja surowca mlecznego systematycznie rośnie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego produkcja ta w 2018 r. kształtowała się na poziomie ok. 14,2 mld kg, a szacunkowe dane na 2019 r. wskazują wzrost do poziomu 14,5 mld kg. Jednocześnie krajowa produkcja mleka znacząco przewyższa poziom wewnętrznego zapotrzebowania. W rezultacie w 2018 r. Polska wyeksportowała produkty mleczarskie, które w ekwiwalencie mleka wyniosły ok. 4,6 mld kg, tj. około 32% produkcji mleka ogółem. Z kolei import przetworów mlecznych do Polski jest niewielki i wynosi średnio w ostatnich latach ok. 1,9 mld kg.

Trzeba także pamiętać, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, pomimo wieloletniego trendu spadkowego pogłowia krów w Polsce, produkcja mleka rosła. Czynnikiem warunkującym te zmiany był wzrost mleczności krów następujący m.in. w wyniku poprawy jakości materiału genetycznego i metod żywienia. Średnia wydajność krów mlecznych w 2018 r. wyniosła 6.258 l/szt., podczas gdy w 2004 r. kształtowała się na poziomie 4.083 l/szt. Zatem w latach 2004-2018 wzrosła ona o ponad 53%.

- Mając na uwadze powyższe, w opinii MRiRW zwiększenie podatku VAT na materiał genetyczny zwierząt hodowlanych nie powinno mieć natychmiastowego i bezpośredniego wpływu na zwiększenie importu przetworów mlecznych do Polski. Jednakże może przyczynić się do wyhamowania obserwowanego postępu biologicznego przejawiającego się m.in. w ww. cechach użytkowych, a tym samym doprowadzić do niekorzystnych zmian w mleczności krów mlecznych. W dłuższej perspektywie mogłoby być czynnikiem wpływającym na wielkość krajowej podaży surowca mlecznego. W takiej sytuacji, przy założeniu stałego lub rosnącego trendu w konsumpcji przetworów mlecznych, jak również braku gwałtownego przyrostu pogłowia krów mlecznych, zmniejszeniu uległyby w pierwszej kolejności możliwości wywozu polskich przetworów mlecznych za granicę – napisał wiceminister Szymon Giżyński.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)