Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

VAT od darowizny gospodarstwa

Obrazek

Pytanie: W 2018 roku przejąłem jako podatnik czynny gospodarstwo z bydłem po rodzicach, którzy również byli podatnikami czynnymi. W akcie notarialnym zostały wymienione maszyny nabyte przez rodziców w ramach PROW w 2016 roku. Pozostały sprzęt został w formie aktu darowizny przekazany mnie i mojemu rodzeństwu. W czerwcu 2019 roku US zażądał złożenia informacji o przejętych wraz z gospodarstwem  zapasach i produkcji w toku, i taką informację złożyłem. Teraz US wszczął drugie postępowanie kontrolne i wydał decyzję o zapłacie należnego VAT od darowizny wraz z odsetkami. Czy jest to zgodne z przepisami?

31 października 2019, 08:00
Odpowiedź: Nie znamy protokołu pokontrolnego, jednak z ww. opisu można wnioskować, że US podważył darowiznę gospodarstwa w trybie art. 6, tj. uznał, że takiej darowizny gospodarstwa nie można uznać jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zatem jest to zwykła darowizna opodatkowana VAT w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia. Należy założyć, że naliczony przez US VAT dotyczył takich towarów i w tym maszyn nabytych z udziałem PROW, i od których odliczono VAT. Co prawda Czytelnik tego nie podał, ale należy przypuszczać, że US nie naliczył VAT od przejętych wraz z gospodarstwem zapasów (miał do tego prawo w tej sytuacji), które nabywca sprzedał z VAT na swoje imię albo zużył je do późniejszej sprzedaży opodatkowanej. Na czym polegał błąd przy przekazaniu gospodarstwa? Gdyby doszło do przekazania całości gospodarstwa wraz maszynami i zapasami czynnemu podatnikowi VAT, takie zbycie znalazłoby się w trybie art. 6 ust. 1 poza ustawą VAT. Jednak w analizowanym przypadku US uznał (dostał gotowy dowód w formie notarialnej umowy darowizny poszczególnych maszyn i ciągników innym członkom rodziny), że co prawda gospodarstwo przejęte przez następcę spełnia wymogi zorganizowanej całości (są liczne interpretacje indywidualne na ten temat), ale faktycznie wcześniej doszło do darowizny podlegającej VAT. Odpowiedzialnym za zapłatę tego podatku jest formalnie zbywca gospodarstwa.

Z tej sytuacji wynika ważna wskazówka dla wszystkich czynnych podatników VAT, którzy zamierzają przekazać gospodarstwo – wcześniejsze tzw. działy rodzinne majątku podatnika, poza ziemią rolną, jeśli nabyto je w statusie podatnika czynnego, zawsze będą podlegały VAT i najbezpieczniej jest takie towary sprzedać wcześniej na fakturę.

Roman Włodarz

Fot. Idźkowski


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)