Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

VAT przy sprzedaży działek

Obrazek

Pytanie: Od 8 lat jestem VAT-owcem i prowadzę produkcję mleka. 6 lat temu odziedziczyłem po dalszej rodzinie 1,5 ha gospodarstwo rolne położone w znacznej odległości. Z tego względu grunty te wydzierżawiam po sąsiedzku  firmie budowlanej. Teraz chciałbym te grunty sprzedać na działki i uzyskałem już WZ-tkę. Czy przy sprzedaży tych gruntów będę mógł skorzystać ze zwolnienia?

2 lutego 2019, 14:00
Odpowiedź: Co do zasady grunty rolne przeznaczone w PZP lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na cele nierolne są opodatkowane przy sprzedaży stawką 23%. Jednak od kilku lat, po zmianie ustawy o VAT obowiązuje linia orzecznicza, że nieprofesjonalna sprzedaż takich działek (czyli niemająca charakteru działalności gospodarczej) może korzystać ze zwolnienia. Pod warunkiem, że przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do rozliczenia VAT.
Jak z tego wynika, Czytelnik spełnia ten ostatni wymóg, ponieważ otrzymał przedmiotowy grunt w spadku.

Pozostałe okoliczności wykluczają jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia. Przede wszystkim Czytelnik wydzierżawiał te grunty na cele sprzedaży opodatkowanej, czyli wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o VAT).
Zatem sprzedaż takiego gruntu na cele nierolnicze, wcześniej wykorzystywanego do sprzedaży opodatkowanej, wiąże się z obowiązkiem opodatkowania stawką 23%. Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)