Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Wadliwy wniosek

Obrazek

Pytanie: Cztery lata temu zawarłem umowę z firmą, która miała przygotować dla mnie wniosek o dofinansowanie z ARiMR na zakup ciągnika i innych maszyn. Wniosek ten został źle przygotowany i dofinansowania nie uzyskałem, a za wniosek nie zapłaciłem. Teraz otrzymałem od tej firmy wezwanie do zapłaty. Czy to roszczenie jest przedawnione?

adw. Mikołaj Pomin1 lipca 2018, 16:58
Odpowiedź: Przedstawiony stan faktyczny jest niepełny i na jego podstawie nie można odtworzyć wszystkich postanowień umowy zawartej między stronami. Można się jedynie domyślać, że umowa została zawarta w ramach działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej przez firmę przygotowującą wniosek do ARiMR. Nie można jednak wywnioskować, kiedy i na jakich warunkach Czytelnik zobowiązany był zapłacić wykonawcy. Generalnie wskazać należy, że roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Sugeruję w pierwszej kolejności wnikliwe przeanalizowanie zawartej umowy i zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy dotyczące praw i obowiązków stron, warunków i terminów płatności. Nie można bowiem wykluczyć, że wynagrodzenie należy się wykonawcy, mimo że Czytelnik nie uzyskał dofinansowania. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że ewentualne nieprawidłowe przygotowanie wniosku skutkujące odmową przyznania dofinansowania może upoważniać Czytelnika do żądania od wykonawcy odszkodowania, które może odpowiadać nawet wysokości nieuzyskanego dofinansowania.


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)