Więcej pieniędzy na kredyty klęskowe

Więcej pieniędzy na kredyty klęskowe

Od dziś na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są dodatkowe pieniądze dla współpracujących z ARiMR banków. Mowa o 750 mln zł z przeznaczeniem na limity tegorocznej akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

r e k l a m a

Po tych zmianach łączna kwota środków udostępnionych bankom na udzielenie kredytów klęskowych w 2017 r. wynosi 1 mld zł, a wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł.

Agencja udziela kredytów klęskowych w ramach następujących linii:

  • inwestycyjna K01 i obrotowa K02 – kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
  • inwestycyjna DK01 i obrotowa DK02 – kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych.

O te kredyty można się ubiegać w:

  • Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach,
  • BGŻ BNP Paribas S.A.,
  • Krakowskim Banku Spółdzielczym,
  • PEKAO S.A.,
  • BZ WBK S.A.
  • Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • Banku Ochrony Środowiska S.A. 


W przypadku kredytów klęskowych udzielanych przez ww. banki to Agencja spłaca za rolnika część należnego bankom oprocentowania.   


Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

oprac. bcz

Fot. Sierszeńska

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii