Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Większy budżet na rolnictwo ekologiczne kosztem funduszy na promocję mięsa?

Obrazek

Prawie połowa unijnego budżetu na promocję jest już przeznaczona na rolnictwo ekologiczne. A będą kolejne zmiany. Komisja Europejska zastanawia się bowiem czy nie obciąć funduszy na promocję mięsa.

wk3 marca 2021, 13:00

Pod koniec lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego. Jednym z tematów była unijna polityka promowania produkcji rolno-spożywczej.


Zielony Ład już jest

W ramach rocznego programu prac na 2021 r. na promocję unijnej żywności w Unii Europejskiej i poza nią przeznaczono łącznie 182,9 mln EUR. Już teraz polityka promocji kładzie obecnie szczególny nacisk na metody produkcji bezpośrednio wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu, poprzez wsparcie dla produktów ekologicznych, owoców i warzyw oraz zrównoważonego rolnictwa. Nowe ramy polityki promocyjnej zostaną wprowadzone w przyszłym roku, jak przewidziano w strategii „Od pola do stołu”.


Wątpliwości posłów

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa wielu posłów zwracało jednak uwagę, że wsparcie dla produktów ekologicznych może zaburzyć równowagę w sektorze i doprowadzić do utraty dochodów rolników zajmujących się rolnictwem konwencjonalnym.

Polski europoseł Krzysztof Jurgiel podniósł dwie sprawy. Po pierwsze zauważył, że kwota 86 mln EUR na rolnictwo ekologiczne z ogólnej puli 182 mln EUR na promocję w 2021 roku jest za wysoka. Jego zdaniem kwota na rolnictwo ekologiczne może być zwiększana wraz z wzrostem powierzchni gruntów ekologicznych do 25%, jednak w obecnej wysokości może ona negatywnie wpłynąć na rolników prowadzących gospodarstwa nieklasyfikowane jako ekologiczne. Mięso czerwone i mleko również powinny być promowane, jako że w Europie Wschodniej, w tym w Polsce, stanowią znaczną część produkcji.

Po drugie były minister rolnictwa stwierdził, że na kraje wybrane jako priorytetowe do przeprowadzania kampanii poza UE, na jedno państwo przypada ok. 1 mln euro. Wśród tych krajów znajduje się np. Japonia, Kanada, Meksyk. Krzysztof Jurgiel pytał, dlaczego w tym gronie nie ma Chin, niektórych krajów Afryki czy Ameryki Południowej? Czy ta promocja jest skoordynowana z krajowymi programami promocji? Jaka jest struktura wydatków, jeśli chodzi o poszczególne państwa?


Co dalej?

W Unii Europejskiej trwają teraz konsultacje dotyczące tego, jak w przyszłości ma wyglądać program promocji unijnej żywności. Na stole leży, wzbudzające ogromny sprzeciw środowisk rolniczych, propozycja, aby z funduszy promocyjnych nie mogła korzystać np. branża mięsna. Środowiska „zielonych” przekonują, że mięso jest kancerogenne i nie może promować jego spożycia. Lobbing w tej sprawie prowadzi Copa-Cogeca. Spotkanie grupy roboczej ds. promocji odbędzie się już w najbliższy poniedziałek.  wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)