Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wnioski na Restrukturyzację i Modernizację tylko do końca maja!

Obrazek

Już niewiele czasu zostało, bo tylko do 29 maja br. można składać wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Dominika Mulak7 maja 2020, 10:46

W ostatni piątek miesiąca (29 maja) kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Wnioski o przyznanie wsparcia należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR, jednak w związku z pandemią koronawirusa można je także złożyć przez internet:

  • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dokumenty można również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.


60 tys. złotych na rozwój małego gospodarstwa

O pomoc finansową z programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Gospodarz, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. złotych bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80% (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20% (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację  można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, a co najmniej 80% otrzymanej kwoty należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

Przypominamy, wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów. Ponadto w przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.


Nawet 500 tys. złotych na inwestycje

O taką sumę mogą ubiegać się rolnicy, którzy planują zrealizować w swoim gospodarstwie inwestycje polegające m.in. na zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym ciągników, budowie czy modernizacji budynków gospodarskich. Wielkość ekonomiczna ich gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie wsparcia. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych lub 60%, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. złotych, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. złotych.

Źródło: ARiMRPicture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)