Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 15 czerwca – jest projekt rozporządzenia

Resort rolnictwa proponuje wydłużenie o miesiąc możliwość składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2020 r. Nowa ostateczna data złożenia wszelkich niezbędnych dokumentów to 15 czerwca. Ministerstwo twierdzi, że nie wpłynie to na terminowość przeprowadzenia kontroli administracyjnych oraz na miejscu a następnie na naliczenie zaliczek dopłat bezpośrednich.

wk4 maja 2020, 07:37
Komisja Europejska upoważniła już Polskę do przedłużenia podstawowego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, który przypada na okres od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Bruksela zdecydowała się na taki krok w całej Unii Europejskiej w związku „z pojawiającymi się we wszystkich państwach członkowskich ograniczeniami i trudnościami administracyjnymi, wynikającymi z pandemii spowodowanej przez SARS-CoV 2.”

Dzięki temu minister rolnictwa może wydać rozporządzenie wprowadzające dłuższy termin składania wniosków o przyznanie dopłat. Taki dokument został właśnie wysłany do konsultacji społecznych. Określono w nim ostateczny termin złożenia wniosków za 2020 rok na nie później niż 15 czerwca.

W uzasadnieniu rozporządzenia napisano, że przedłużenie terminu składania wniosków do 15 czerwca 2020 r. „z jednej strony jest zgodny z oczekiwaniami polskich rolników, którzy będą mieli więcej czasu na ich wypełnienie za pośrednictwem elektronicznego formularza geoprzestrzennego wniosku (GSAA), z drugiej zaś ma na celu umożliwienie terminowego przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli, w tym administracyjnych oraz kontroli na miejscu. Termin ten zapewni także właściwe przygotowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do naliczania zaliczek na poczet płatności. Jest to szczególnie istotne, gdyż w Polsce co roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składa ok. 1,3 mln rolników (tyle co łącznie we Francji, Niemczech, na Węgrzech, w Irlandii, Finlandii, Portugalii, Austrii, Holandii i Danii) na łączną powierzchnię ponad 14,3 mln ha, położonych na ponad 10 mln działek ewidencyjnych”.

Jednocześnie Komisja Europejska upoważniła państwa członkowskie do przedłużenia terminu na dokonanie zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w odniesieniu do roku 2020. W związku z powyższym projekt rozporządzenia przewiduje również wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2020 r. co stanowi oczywistą konsekwencję przedłużenia do 15 czerwca 2020 r. podstawowego terminu na składanie wniosków.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 16 maja 2020 r.

wk

Fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)