Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wnioski o dopłaty bezpośrednie o miesiąc dłużej!

Wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie można składać o miesiąc dłużej, czyli do 15 czerwca – proponuje ministerstwo rolnictwa. To efekt zmiany przepisów, dotyczących składania wniosków przez Internet. Na razie w ten sposób dokumenty złożyło ponad 330 tys. rolników.

wk30 kwietnia 2018, 21:03
Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia resortu rolnictwa, w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r.  Jego treść jest bardzo krótka i sprowadza się do jego artykułu, który mówi, że: w 2018 r. wnioski o przyznanie powyższych płatności składa się w terminie do 15 czerwca.

Do wydania takiego rozporządzenia Komisja Europejska upoważniła wszystkie państwa członkowskie w związku z wystąpieniem trudności administracyjnych oraz utrudnień we wdrażaniu w pełni funkcjonalnego tzw. geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności (GSAA), umożliwiającego składanie wniosków drogą elektroniczną.

Bruksela uznała, że wnioski w tym roku można składać nie później niż do 15 czerwca. Polski rząd uznał, że skorzysta z tej możliwości maksymalnie. „Zaproponowany w rozporządzeniu termin jest zgodny z oczekiwaniami polskich rolników, którzy będą mieli więcej czasu na ich wypełnienie za pośrednictwem GSAA” – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.  
Rząd chce również, aby rozporządzenie weszło w życie w ekspresowym tempie. Ponieważ Komisja Europejska o projekcie swojego rozporządzenia poinformowała dopiero 26 kwietnia (czeka teraz na opublikowanie) resort rolnictwa proponuje, aby polskie przepisy weszły w życie najpóźniej 16 maja.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-WniosekPlus.

Do 26 kwietnia rolnicy złożyli 334,23 tys. wniosków przez Internet. Najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, małopolskim i podkarpackim. Wcześniej do 14 marca 431 tys. rolników złożyło oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Razem więc 765 tys. rolników złożyło wnioski o przyznanie płatności na 2018 rok. Obowiązek ten ma więc jeszcze ponad 580 tys. gospodarzy.  wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)