Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Wnioski o nowe dopłaty

Obrazek

Nie milkną echa niezadowolenia rolników z powodu opóźnień w wypłacie dopłat bezpośrednich za 2015 rok, a tymczasem ARiMR, zgodnie z przepisami, rozpoczęła 15 marca przyjmowanie nowych wniosków o przyznanie dopłat na 2016 rok.

Bartłomiej Czekała15 marca 2016, 16:39

Spersonalizowane formularze nowych wniosków zaczęły do rolników spływać już w lutym. Producenci rolni, którzy w poprzednich latach skorzystali z e-wniosku, mają potrzebne formularze udostępnione na stronie internetowej ARiMR, gdzie po zalogowaniu mogą wypełnić wszystkie formularze i złożyć swój wniosek elektronicznie.

Nie zmienił się także termin przyjmowania wniosków. Także w tym roku trzeba je składać między 15 marca a 16 maja (15 maja przypada w niedzielę). Rolnicy, którzy tego nie zrobią w tym terminie mają jeszcze czas do 10 czerwca, ale za każdy dzień spóźnienia Agencja będzie im potrącać 1% należnych im pieniędzy.

Jakie dopłaty za 2016 r.?
W roku 2016 na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. Agencja szacuje, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2016, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,7 mld zł.

W roku 2016 na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie:

  • płatności bezpośrednich, w tym:

    •    jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej,
    •    płatności dla młodych rolników,
    •    płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją,
    •    płatności niezwiązanej do tytoniu (płatność krajowa),
    •    płatności do powierzchni uprawy buraka cukrowego,
    •    płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych,
    •    płatności do powierzchni uprawy chmielu,
    •    płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
    •    płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin),
    •    płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
    •    płatności do powierzchni uprawy lnu,
    •    płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
    •    płatności do krów, bydła, owiec i kóz,

  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020);
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;
  • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;
  • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym kosztów transakcyjnych;
  • pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
  • premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) – płatność przyznanwana i po raz pierwszy w tym roku.

Nie na każdą dzierżawę z ANR będzie dopłata
Od 2016 r. płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe realizowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują rolnikom, którzy na dzień 31 maja 2016 r. mają do takiego gruntu (działki rolnej) tytuł prawny, tzn. zawarli z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę dzierżawy lub wieczystego użytkowania lub dożywotniego użytkowania lub użyczenia albo została wydana decyzja o przekazaniu gruntu w trwały zarząd.  Płatności będą przysługiwały również rolnikom, którzy posiadają te grunty  na podstawie innego tytułu prawnego.

Jak podaje Agencja, rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31 sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i  wskazać, z czego wywodzi ten tytuł prawny.

Płodozmian i EFA bez zmian
Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadający 10 i więcej hektarów gruntów ornych są zobowiązani realizować praktykę dywersyfikacji upraw, a rolnicy posiadający co najmniej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA). W 2016 r. istnieje również zakaz przekształcania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych.
 ARiMR przypomina również, że do każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA.

oprac. bcz na podstawie ARiMR

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)